Pribék István (villei)

Teljes szövegű keresés

Pribék István (villei)
felszentelt püspök, régi nemes család sarja, szül. 1814. márcz. 18. Kenesén (Veszprémm.), hol atyja káptalani tiszttartó volt; a theologiát a bécsi Pázmáneumban végezte. 1837-ben szentelték pappá; káplán volt 1850-ig, midőn szemináriumi lelkiigazgató, 1854-ben veszprémi kanonok és plébános lett; 1861. koppáni prépost, 1866. somogyi, 1870. zalai, 1872. hantai főesperes és prépost lett; 1873. lorymai felszentelt püspök. 1875-ben Kovács Zsigmond püspöksége alatt lett püspöki vicarius, 1888-ban pedig nagyprépost. Aranymiséjét 1888-ban mondotta. Meghalt 1898. júl. 12. Veszprémben.
Körlevele a Religióban (1887. I. Egyházmegyei körlevél, melyben mint káptalani helynök néhai Kovács Zsigmond elhunytáról értesíti az egyházmegyei papságot).
Munkája: Jézus egyházának történelme alsóbb rendű iskolás gyermekek számára. Veszprém, 1849. (Ism. Religio 1849. II. 21. szám.).
Schematismus clrei dioec. Veszprimiensis 1885. VII. 1.
Petrik Bibliogr.
1898: Vasárnapi Ujság 29. sz. (Nekr.), M. Állam 158. sz., Budapesti Hirlap 193. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT