Kastenholz János András,

Teljes szövegű keresés

Kastenholz János András,
ág. ev. lelkész, K. György pékmester és Meyer Anna fia, szül. 1682. febr. 23. Sopronban; miután szülővárosában középiskoláit elvégezte, 1701. ápr. 18. a lipcsei egyetemre iratkozott be, hol négy évig hallgatta a theologiai s bölcseleti tudományokat. 1704. decz. 11-től Bécsben nevelősködött. 1705. okt. 11. Regensburgban papnak szentelték föl és decz. 5. Kőszegen kezdte meg lelkészi hivatalát, hol az 1710-ki pestist átélte s akkori tapasztalatait leírta; e művet kéziratban hagyta hátra. Azután nemescsoói lelkész volt; honnét 1713. aug. 9. meghivatott Sopronba pestilentiarus (harmadik) lelkésznek, hol az 1714. aug. 20. elhunyt Serpilius Keresztély helyébe rendes lelkésznek lépett. A soproni ev. gyülekezet tápintéztét (hol addig 12 tanuló ifjú nyert ellátást), az ő buzgalmából kibővítették. Meghalt 1724. nov. 7. Sopronban.
Munkája: Christliche Leichen-Predigt bei volkreicher Beerdigung des Herrn Mich. Meissners Evang. Predigers in Oedenburg. Sammt Jo. Abrah. Avenarii Abdankungs-Rede. Regensburg, év n.
Pilgram, Joh, Sig., Eines evang. Predigers hohe Amts-Würde und schwere Amts-Bürde in einer Leichen-Predigt, bei Beerdigung des...Joh. Andr. Kastenholz...als Derselbe...den 7. Nov. 1724. seelig in seinem Erlöser verschieden ... Regensburg.
Klein, Nachrichten I. 138. l.
Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchenyi I. 567. l.
Müllner Mátyás, A soproni ev. főtanoda története. Sopron, 1857. 58., 60., 66. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT