Kárpáti Péter,

Teljes szövegű keresés

Kárpáti Péter,
községi okl. tanító, szül. 1853. július 11. Felső-Csebenyén (Zemplénm.), hol szülei gör. kath. vallású szegény földmívelők voltak. Tanulmányait saját föntartása mellett Ungvárt végezte, 1870-ben Ördög-Porubka községbe, 1872-ben Lakártba választották meg helyettes tanítónak; ezen két tót községben növendékei a hazai nyelvet elsajátították; ezért állami jutalomban is részesült. 1872-ben a sárospataki állami tanítóképzőbe vétette fel magát és 1877-ben ugyanott elemi iskolai tanítói oklevelet nyert, 1878-ban pedig Sátoralja-Ujhelyben torna- és a háziipar tanítóságra képesíttetett. A képzőintézeti tanfolyam elvégzése után, 1875. szept. 1. Bodrog-Zsadányban (Zemplénmegye) megválasztották rendes közös iskolai tanítónak, hol azóta működik Községe a vármegye törvényhatóságának bizottsági tagjává választotta.
Paedagogiai és társadalmi czikkeket írt a hirlapokba, különösena Zemplénbe (1885. Hogyan lehet kis községben közös iskolát létesíteni és azt hírnévre emelni?, Ismétlő iskoláink, 1886. A falusi szülésnők, 1888. A XIX. század boszorkánya), egyszersmind helyi tudósításokat és kisebb czikkeket a Sátor-Aljába, a Zempléni Hiradóba, a budapesti hírlapokba és paedagogiai szaklapokba.
Zemplén. Ünnepi szám. Sátoralja-Ujhely, 1894. decz. 31. arczk. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT