Kárpáti Kelemen József,

Teljes szövegű keresés

Kárpáti Kelemen József,
premontrei kanonok és főgymnasiumi tanár, szül. 1859. augusztus 4. Rába-szent-Mártonban (Vasm.); a főgymnasiumot Szombathelyt elvégezvén 1878. aug. 25. a csorna-premontrei kanonok rendjébe lépett. Theologiát tanult Győrött és a budapesti egyetemen; ugyanitt hallgatta a bölcseleti előadásokat is. 1882. szept. 21. misés pappá szentelték föl, mire mint préposti szertartó Csornára került. 1883 óta a szombathelyi főgymnasiumban a classica philologia tanára. 1890 óta a vasmegyei régészeti egylet titkára és Évkönyveinek szerkesztője.
Czikkei és progarmmértekezései a szombathelyi főgymnasium Értesítőjében (1888. A háború és béke a régi rómaiaknál, 1890. és 1891. A szombathelyi kir. kath. Értesítőben(XIII–XV. Sabariai régiségek, XVI. A velemi bronzlelet); a Görög földön cz. munkában (Olympia multja és jelene); a vasmegyei régészeti egylet Évkönyvében (XVII–XXII. Jupiter Imperator, Római legiók Pannoniában, Sabariai leletek. Titkári jelentések); a Tanulók Lapjában (1895. Játékok a régi Rómában, A régi római deák vakácziók); szépirodalmi és társadalmi czikkeket írt még a Vasmegyébe, a Vasmegyei Lapokba, a Szombathelyi Lapokba, a Szombathelyi Ujságba s a Dunántúlba.
Munkája: Szombathely-Savaria monografiája. II. rész. Szombathely, 1894.
A csornai prémontrei rendi kanonokok Névtára 1892. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT