Karner János,

Teljes szövegű keresés

Karner János,
számtanácsos; a pesti kereskedelmi akadémiánál 1866. jan. a könyvvitel segédtanárának alkalmaztatott és a kereskedelmi szaktárgyak magántanítója volt. Utóbb állomásán állandósítva, az intézetben hat évig tanította a könyvvitelt. 1872. márcz. 1. számtanácsossá kineveztetvén a m. kir. kamatbiztosítéki számvevőségnél, tanári állásáról leköszönt. Meghalt 1874. febr. 18. Budapesten, 51-ik évében.
Munkái:
Kaufmännisches Rechenbuch für den Detailhandel mit allen möglichen Vortheilen... Zum Selbstunterrichte für den Handel- und Gewerbestand als auch zum Gebrauche in den Commercial-Schulen verfasst und herausgegeben. Pest, 1857.
Az új pénz a mindennapi forgalomban, vagy rövid gyakorlati oktatás a régi és új pénznek úgy idegen államokban előforduló azon ércpénzek átváltoztatásáról, melyekre 1857. jan. 24-rőli pénzszerződvény kiterjed, egyszerű szabályokban minden számítási előnyökkel és különösen vonatkozással az 1858. ápr. 27. kelt cs. nyiltparancsra előadva. A mindennapi forgalomban előforduló árúbecs-, kamat-, aranyérték- és árúpapirszámításokkal s többféle áttekintőleges táblás jegyzékkel. U. ott, 1858. (Ugyanez németűl: Das neue Geld... U. ott. 1858.)
Karner's Handelsschule I. Vollständiges praktisches Rechenbuch für Detailhandel, Fabrikanten u, Gewerbsleute so wie für den Selbstunterricht angehender Praktiker und zum Gebrauche an Handels-Schulen. II. Vollständiges Lehrbuch der einfachen und doppelten Buchführung ... U. ott. 1860–63. III. Lehrbuch der Stylistik für Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbtreibende... Durchgesehen v. Prof. Carl Conlegner. U. ott, 1865. (Teljesen átdolgozott kiadása Novák Sándortól. Bpest, 1878. Magyarul: I. ford. Mentovics Elek és Szabó Imre. Pest, 1872., II. ford. Maar P. U. ott, 1871., III. ford. Gyulay Béla, Bpest, 1873.; teljesen átdolg. Novák Sándortól. Bpest, 1877.)
Rechenbuch für den Kleinhandel und den Gewerbestand... Pest, 1871. (Kivonat a Handelsschule I. kötetéből. Magyarul: Számoló-könyv kereskedők és iparosok számára... ford. Szász Károly. U. ott, 1872.)
Szinnyei Könyvészete 134., 354.
Petrik Könyvészete.
Bricht Lipót, A budapesti Kereskedelmi akadémia története. Budapest, 1896. 101. l. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT