Kármán Lajos (uj-verbászi),

Teljes szövegű keresés

Kármán Lajos (uj-verbászi),
ügyvéd, volt országgy. képviselő, előbbinek testvéröcscse, szül. 1833. aug. 9. Uj-Verbászon; a gymnasium VI-ik osztályát Halason és Kecskeméten végezte 1848-ban; a jogot 1849–52-ig a pesti egyetemen hallgatta; 1854-ben ügyvédi vizsgát tett és Pesten ügyvédkedett 1872-ig, midőn az uj-verbászi kerület országgyűlési képviselőnek választotta s 1884-ig volt a parlament tagja; azóta Budapesten nyugalomban él. Beutazta Németországot, Dániát. Belgiumot, Német-Alföldet, Franczia- s Angolországot, Olaszországot, Svájczot, Görögországot és Törökországnak európai s ázsiai részét. A Kisfaludy-társaságnak, az országos iparegyesületnek alapító tagja. A hirlapírói nyugdíjalap javára 200 forinttal járult.
Czikkei a Gazdasági Lapokban (1873–74. A közjegyzőség); az Ellenőrben (1875. aug. 26., 27. A törvényszékek reductiója); a P. Naplóban és a Honban (Választások előtt, Jogi reformjaink a multban és jövőben, A jogi reformok sürgősségének kérdéséhez). Országgyűlési beszédei a Naplókban (1872–75. II. Budapest rendezése, III. Birósági kézbesítések körül fenforgó visszásságok,V. Költségvetés 1873-ra, részl., X. Közjegyzőségek, Pest-Zimonyi vasút és 1875–78. VII.; 1878–81. III. Költségvetés 1880-ra, XIV. Pest-Zimonyi vasút).
Munkái:
Közigazgatási törvények, miniszteri rendeletek és közigazgatási eljárás betűrendben, irománypéldákkal. Pest, 1870. (Kassay Adolffal együtt. 2. kiadás. U. ott, 1871.)
Programm-vázlat. U. ott. 1872. (Németül és szerbül is. U. ott, 1872).
Kármán Lajos országgyűlési beszédei. Bpest, 1873. (Németül és szerbül is. U. ott, 1873.)
Az 1875. államköltségvetés tárgyalása alkalmával jan. 28. a képviselőházban tartott beszéde. U. ott, 1875. (Németül is. U. ott, 1875.)
Kéziratban: Az ügyvédség jelene és múltja.
Kókay Aranyos No 2., Ujabb országgyűlési fény- és árnyképek. Budapest, 1877.
Pesti Hirlap 1879. 95. sz.
Petrik Könyvészete.
Nemzet 1884. 167. sz.
Szabadelvűpárti Naptár 1884-re. Bpest, 107. l. arczk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT