Fáicser(Faitser) Ferencz,

Teljes szövegű keresés

Fáicser(Faitser) Ferencz,
bölcseleti s theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1733. okt. 28. Német-Keresztúron Sopronmegyében; Nagyszombatban és Bécsben tanult; azután Nagyszombatban az ethikát, Budán a bölcseletet és Kassán a bölcseletet és theologiát adta elő. 1773-ban a rend feloszlatása után szombathelyi czimzetes kanonok és egyúttal Pécsett, azután Pozsonyban gymnasiumi igazgató lett; életének utolsó tizenegy évét mint plébános Pécsett töltötte, hol 1793. márcz. 6. meghalt.
Munkái:
1. Oratio de intermerato Virginis conceptu. Viennae, 1756.
2. Poemata quae excell. ill. ac rev dno Georgio Klimo Quinque-Ecclesiarum episcopo... in grati animi significationem obtulit regium et capitale gymnasium Quinque-Ecclesiense ob donatum ab eo studiosae juventuti xenium litterarum ineunte anno 1777. voluntate eiusdem praesulis publici juris facta. (Quinque-Ecclesiis, Tóth Farkas és Schwarz Zsigmond költeményével együtt.)
3. Laudatio funebris excell. ill. ac rev. dni Georgii Klimo Quinque-Ecclesiarum episcopi... cum in cathedrali basilica Quinque-Ecclesiensi triduanae funeris exequiae finirentur 13. Kalendas Julias anno 1777. Viennae.
4. Gratulatio in cardinalitiam dignitatem emin. ac rev... presbyteri cardinalis... principis et dni Josephi e comitibus de Batthyán perpetui in Németh-Ujvár ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi... Posonii, 1778. (Költemény.)
5. Inauguratio regiae scientiarum academiae Budensis. Posonii, 1780.
6. Ode in obitum Mariae Theresiae augustae. Posonii, (1780)
7. Ode ad ill., ac rev. dnum Paulum e com. Eszterházy... Quinque-Ecclesiarum episcopum inauguratum. Posonii, 1781.
Almanach von Ungarn 1878. 78. l.
M. Hirmondó 1780. 54. sz. 1781. 5. 40. sz.
Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchenyi. Suppl. I. 175. II. 160. l.
Katona, Historia Critica XLI. 580.
Fejér, Historia Academiae 80.
Stoeger, Scriptores 76.
Brüsztle, Recensio I. 153.
Petrik Bibliogr. I. II.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT