Fabricius János,

Teljes szövegű keresés

Fabricius János,
gymnasiumi tanár, dobrai, árvamegyei származású; tudományosan képzett, de heves természetű ember volt, miért is sok kellemetlenséget kellett szenvednie; Vitnyédi pártfogásával és segélyével a tübingai, 1664. jan. 21-től a vittenbergai s az 1667. nyári félévben a jenai egyetemet látogatta; hazájába visszatérvén, Breznóbányán tanított, azután Kassán első tanár volt. A vallási villongások alatt, magára vonta a jezsuiták haragját és saját főnökeivel is viszályba keveredett; ezért kénytelen volt 1672-ben Kassát elhagyni s vándorlásai közben végre Nagy-Szebenbe érkezett, hol 1673. ápr. 24. az ottani gymnasiumban nyert tanári állást és 1675. ápr. 16. az iskola rektora lett; még azon év szept. 22. meghalt u. ott vérhasban 40. évében.
Munkái:
1. Dissertatio de Ubietate Universalium. Magdeburgi, 1665. (Melyben jóltevőjéről Vitnyédiről is megemlékezik.)
2. Dissertatio theologica, de Vnitate Sensus Literalis, Cujusque Dicti Scripturae Sacrae... Leutschoviae, 1667.
3. Examen Discursus P. Helovitii, quondam Academiae Tyrnaviensis Rectoris... Leutschoviae, 1667.
4. In Nomine Jesu! Dissertatio Apologetica, In Qua Theses Prooemiales Controversiarum Fidei. Matthiae Sambar, in Collegio Cassoviensi Jesuitico Controversiarum Professoris... Examinantur, Discutiuntur, et Refutantur. Conscripta... anno 1669. (Lőcse.)
5. Exercitatio Theologica, de Distinctionibus Voluntatis Divinae 1. in Absolutam et Conditionatam, 2. In. Antecedentem et Consequentem, 3. In Efficacem et Inefficacem; opposita Johanni Maccovio... Leutschoviae, 1669.
6. In Nomine Jesu. Solidissimus coelestis Veritatis Malleus, Quo Zephyrium Sambario-Debredianum Ovum... concussit, contrivit et disjecit... Cassoviae, (1670. 2. kiadása Brassó, 1674.)
7. Theses Theologicae De Scriptura Sacra Quas Favente Divina Gratia,... ad diem 30. Augusti... ad Ventilandum proposuit. Respondente Michaele Czinnio Rudaliense h. t. Gymn. Cibin. Praef. Cibinii, 1674.
8. Theses Theologicae, De Deo Optimo Maximo... Resp. Leonh. Conrado Rosaevallense. Cibinii.
9. Adamas Coelestis Veritatis, Quo Veritatis expertem Pvmicem Sambario-Debredianam, falso appellatum: Lapillum Danielis... contrivit. Theopoli... (Brassó, 1674.)
Kézirati munkája: Syllecta et Programmata 1670–75. (a m. nemzeti múzeum kézirattárában.)
Bod. M. Athenás 79.
Horányi, Memoria I. 659.
Seivert, Nachrichten 79–82. l.
Cornides, Bibliotheca 132.
Katona, Historia Critica XXXVI. 726.
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 165.
Budapesti Szemle IV. 1858. 229.
Fabó Monumenta I. II. IV.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 285.
Figyelő XVII. 388.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 300. 322. 338. 365. 366. 371. l.
Mokos Gyula, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 23. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT