Fábri Pál,

Teljes szövegű keresés

Fábri Pál,
ág. ev. lelkész, F. Gergely superintendens fia, szül. 1752. márcz. 24. Hrusován Gömörmegyében; középiskoláit Eperjesen és Debreczenben végezte; azután az altdorfi egyetemre ment, hol theologussá képezte magát. Tanulmányainak végeztével egy ideig a Szirmay- és Szulovszky családoknál volt nevelő, 1785-ben tokaji lelkész; de már a következő évben a győri ág. ev. egyház hivta meg őt papjának, mely hivatalát 45 évig viselte; kétszer is jelölték őt superintendsnek, de mind a kétszer, csupa szerénységből, vonakodott a jelöltséget elfogadni. Meghalt 1829. máj. 11. Győrött.
Gyászos verseket mondott Institoris Mossóczy Mihály temetésén Pozsonyban 1803. okt. 7., melyek azon alkalomból kiadott Justo viro cz. gyászbeszédek gyűjteménye végén olvashatók.
Vereinigte Pest-Ofner Zeitung 1829. 40. sz.
Kis János, Emlékezései 135. 136. l.
Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi. Suppl. II. 254. l.
Kazinczy Ferencz M. Pantheon (Nemzeti Könyvtár XXXVI. 379.) és Levelezése II. III.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT