Fábián Lajos Mór,

Teljes szövegű keresés

Fábián Lajos Mór,
a kereskedelmi akadémia tanára, szül. 1851. decz. 31. Kolozsvárt; a gymnasiumot az ottani kegyesrendieknél járta s egyetemi tanulmányait a Ferencz-József egyetemen 1875-ben végezte. Az 1875–1876. tanévben Sopronban a Csöndes J. Ferencz nevelőintézetében működött. 1876-ban Debreczenbe ment, hol a piaristák algymnasiumában két évig tanított. 1878. jún. 2. a debreczeni kereskedelmi akadémia tanárának választatott meg, hol jelenleg is a mennyiségtant, árúismét, iparműtant és természettant adja elő.
Az 1882-ben Debreczenban tartott M. orvosok és természetvizsgálók gyűlésének természettani szakosztályának jegyzője volt és az aug. 26. ülésen értekezett az Anyagvándorlás a nagy természetben cz. alatt. A hirlapokban több értekezés s alkalmi czikke jelent meg, ilyenek: a Kasmirsál, Chinai theakereskedés, Szivacsok halászata s elkészítése, Celluloid és gyártása, Petroleum, Kávé, Roqueforti sajt, Élvezeti szerek, Dohány és használata, Életpályaválasztás sat. Felolvasásokat is tartott az iparos ifjak önképző egyletében (Képek az állatvilágból, A dohányzás), a debreczeni felolvasó kör estélyén (A levegő szerepe a természetben, Az állatok társadalmi élete), a kereskedő ifjak önképző egyesületében (Modern műipar) és a gömörmegyei tanulmányi kirándulás alkalmával Rozsnyón (Vasipar.)
Munkái:
1. A bor. Debreczen, 1882. (Az ujabb időben tett tapasztalatok alapján, tekintettel a hazai viszonyainkra, a szaktanodák és a művelt közönség használatára.)
2. Iparműtan tanodai és magánhasználatra. Debreczen, 1885.
3. Gyáriparunk és kiállítás. Debreczen, 1886.
M. Könyvészet 1882. 1885. 1887.
Debreczeni kereskedelmi akadémia Értesítője 1891. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT