Tevan Andor

Teljes szövegű keresés

Tevan Andor (Békéscsaba, 1889. aug. 15.Bp., 1955. okt. 5.): könyvkiadó és könyvnyomda-tulajdonos. Szakismereteit a bécsi grafikai főisk.-n 1907 – 10-ben szerezte. Tanulmányai befejezése után Békéscsabán átvette ~ Adolf kis nyomdáját, amelyet korszerű műhellyé fejlesztett. Szép kiadványai ismertté tették a nyomdát. 1911-ben megindította a filléres Tevan-könyvtárat, amelynek keretében kiadta a haladó m. és külföldi irodalom számos kiváló alkotását, majd a bibliofil Tevan-amatőrsorozatot, amelyből különösen Anatole France Nyársforgató Jakabja és Aesopus illusztrált kiadása emelkedik ki. 1944-ben deportálták, 1945-ben visszatért. 1949-ben nyomdáját felajánlotta az államnak. 1950-től a Művelt Nép kiadónál működött, majd ugyanettől az évtől haláláig az Ifjúsági Könyvkiadó képszerkesztője volt. – M. A könyv évezredes útja (benne életrajz T. A.-ról Keleti Artúrtól, Bp., 1956). – Irod. Szíj Rezső: T. A. kiadói munkássága (Körös Népe, IV., Békéscsaba, 1963); Szíj Rezső: T. A. a bibliofil könyvkiadó (Magy. Kvszle, 1964. 4. sz.); Tóbiás Áron: Krúdy világa (Bp., 1964); Szíj Rezső: T. A. emlékezete (Napjaink, 1966. nov. 1); Murányi Gábor: Kései megkövetés. Száz éve született T. A. (Magyar Nemzet, 1989. aug. 15.); Szántó Tibor : A szép könyv szerelmese (Magyar Helikon, 1989. aug. 15.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT