Telegdi Miklós

Teljes szövegű keresés

Telegdi Miklós (Mezőtelegd, 1535Nagyszombat, 1586. ápr. 22.): r. k. püspök, egyházi író. Jobbágycsalád sarja. Tanulmányait Krakkóban végezte, 1558-ban az egyházi rendbe lépett. 1561-től esztergomi kanonok, 1570-től nagyprépost; 1579-ben pécsi püspök lett, de a török hódoltság miatt székét nem foglalhatta el. 1582-től haláláig esztergomi érseki helynök. Munkáiban részint egyháza hittételeit magyarázta, részint a protestáns hittételekkel vitázott. Nagy szerepet játszott a nagyszombati ellenreformációs kulturális központ kialakításában. Irányította az isk. működését. Megszervezte a nagyszombati nyomdát (1577). 1584-ben Mossóczi Zakariással együtt közrebocsátotta a Corpus Juris Hungarici első kiadását Ilosvai István gyűjtése alapján. Humanista műveltségű irodalmi munkássága Pázmány Péter fellépését és a m. barokk irodalom kialakulását készítette elő. – M. Az keresztények fundamentomiról (Bécs, 1562); Az evangéliumoknak – magyarázatja… (I – III., Bécs – Nagyszombat, 1577 – 80); Rövid írás (Nagyszombat, 1580). – Irod. Both Ferenc: T. M. élete és művei (Szeged, 1899); Klaniczay Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása (Reneszánsz és barokk, Bp., 1961).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT