Szabó Kálmán

Teljes szövegű keresés

Szabó Kálmán (Kassa, 1940. júl. 6.Bp., 1990. márc. 14.): klasszika-filológus, irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa (1978). A középisk.-t Tamásiban, a Déri Balogh Ádám Gimn.-ban végezte 1958-ban. Utána az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) hallgatója lett, 1959-től Eötvös-kollégista volt. 1961-től a görög filológiai tanszék demonstrátora. 1963-ban szerezte meg m.-latin-görög szakos tanári oklevelét. Ugyanaz év júl.-ától az egy. latin filológiai tanszékének gyakornoka; gyakornoki évét áll. ösztöndíjjal Görögo.-ban töltötte. 1964-től a latin filológiai tanszék, majd jogutódja, a latin-görög filológia tanszék tanársegédje, 1970-ben adjunktusa. 1966-ban bölcsészdoktori címet szerzett. 1970-1972 között a Művelődési Min.-ban főelőadó, egyidejűleg az ELTE adjunktusa. 1972. jún. 1-jétől az ELTE görög nyelvi és irodalmi tanszékének adjunktusa. 1976. szept. 1-jétől az MTA Klasszika-Filológiai Bizottságának volt a tagja; az Európai Neogrecisztikai Társ. alapító tagja (1976. aug. 1.). Görög regényeket, novellákat fordított, görög antológiákat szerk. – Fordításai: Appendix Vergiliana (Bp., 1967); Nikosz Kazantzakisz: Zorbász a görög (társfordító Papp Árpád, Bp., 1967); Jakovosz Kambanellisz: Mauthausen (társfordító Papp Árpád, Bp., 1969); Vaszilisz Vaszilikosz: Angyalképző (Bp., 1970); Jannisz Ritszosz: Mérosz pusztulása (Bp., 1974); Andreasz Frangiasz: A vasrácsos kapu (társfordító Caruha Vangelió, Bp., 1977). – F. m. Szemelvények Ovidius műveiből (Bp., 1968); Ein Philetas-Fragment in der Tradition des Streites mit Mimnermos (Bp., 1968); Kazantzakisz-kutatások: problémák és távlatok az első szintézis tükrében (Fil. Közl., 1974); Új hullám az újgörög irodalomtörténet-írásban (Bp., 1975); Az első magyar nyelvű újgörög nyelvkönyv (Bp., 1977); Kazantzakisz regényírói művészete (Bp., 1984); A költészet forradalma – a forradalom költészete (Bp., 1984); Két adalék az újkori görögség és a magyar irodalom kapcsolatainak történetéhez (MTA Nyelv- és Irod. tud. Oszt. Közl., 1982. 1-4. sz.); Görög költők. Előleg egy költészet jövőjéről (Mozgó Világ, 1983. 2. sz.); Pannátosz Andreasz: A tűz titka. Ciprusi görög elbeszélések (antológia, vál., utószó és életrajzi jegyzetek, Bp., 1985).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT