Oltványi Imre, Ártinger

Teljes szövegű keresés

Oltványi Imre, Ártinger (Bácsalmás, 1893. febr. 20.Bp., 1963. jan. 13.): politikus, miniszter, művészeti író. 1920-ban a bp.-i tudományegy.-en szerzett doktorátust. Közben tanult a bp.-i Keleti Kereskedelmi Ak.-n is. 1920 – 21-ben az Orsz. Földműves Szövetség titkára, 1922-től 1944-ig a Magy. Jelzálog Hitelbank tisztviselője (1925-től ig.-ja, 1937-től ügyvezető ig.-ja). Alapító tagja (1930) a Független Kisgazdapártnak, melyben mindvégig vezető szerepet töltött be. 1943-tól a párt Polgári Tagozatának elnöke. A II. világháború idején részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945. jan.-tól a Nemzeti Bank elnöke, júl. 21-től nov. 12-ig pénzügymin., 1945. dec.-től 1946. júl.-ig ismét a Nemzeti Bank elnöke. 1945 – 47-ben ngy.-i képviselő. 1947 – 48-ban berni m. követ. 1949-től az MNM elnöke, 1950-től nyugdíjazásáig, 1952-ig a Szépművészeti Múz. főig.-ja. Magángyűjteményét a bajai Türr István Múz.-ra hagyta. Újságokban és folyóiratokban nagyszámú – főleg képzőművészeti tárgyú, a modern művészetet propagáló – cikke jelent meg. 1935 – 38-ban a Magyar Művészet c. folyóirat szerk.-je. 1942 – 44-ben a Magyar Nemzet állandó képzőművészeti kritikusa. – F. m. Egry József (Bp., 1932); Derkovits Gyula (Bp., 1934. mindkét könyv Ártinger Imre néven). – Irod. Farkas Zoltán: In memoriam O. I. (Művészet, 1963. jún.); Solymos Ede: O. I. emlékkiállítás (Baja, 1963).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT