Mazalán Pál

Teljes szövegű keresés

Mazalán Pál (Igló, 1891. máj. 29.Bp., 1959. dec. 3.): bányamérnök, geofizikus és hidrogeológus, a műszaki tudományok kandidátusa (1952). Műszaki tanulmányait a selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-n végezte. Az I. világháború idején az erdélyi földgázmezőkön végzett eredményes torziós ingaméréseket. Utóbb (1920-tól) a nagyalföldi és dunántúli kutatófúrásokat irányította, melyek a Nagykanizsa melletti lispei olajmező feltárására vezettek. Az 1920-as évek második felétől főleg ivó- és iparivízfeltárásokat végzett. 1924-ben Új-Guineában vezette az angol érdekeltségű földolajkutatásokat. 1926-ban japáni földolajterületeken folytatott tanulmányokat, később az amerikai olajmezőkön. A II. világháború idején saját üzemet létesített olajkutató és fúróeszközök és berendezések gyártására. 1938-tól a mélyfúrású kutak c. tárgy előadója a bp.-i műegy.-en, utóbb a Bányászati Kutató Intézet olajosztályának vezetője. Munkásságának eredményeiről számos tanulmányban számolt be. – F. m. A mélyfúrású kutak helyes létesítési módja és az ezzel kapcsolatos teendők (Vízü. Közl. 1939. 3 – 4. sz.); A mélységi hidraulika módszereivel elért újabb eredmények (MTA Műszaki Tudományok Oszt. Közl. 1953). – Irod. M. P. (Nekrológ, Bány. L. 1960); M. P. (Földtani Közl. 1960.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT