Lemény János, Pap

Teljes szövegű keresés

Lemény János, Pap (Kolozsvár, 1780. ápr. 23.Bécs, 1861. márc. 29.): gör. kat. püspök. A teológiát Nagyváradon végezte. 1832-ben választották fogarasi püspökké. Az erdélyi román nemzeti mozgalom magyarbarát szárnyának vezéralakja. Az 1848. máj. 14-én tartott balázsfalvi román gyűlés elnökeként a két nemzet megbékélésén fáradozott. Eredménytelen fellépése után eltávozott, majd a Pesten összeülő ogy. főrendiházában fejtette ki álláspontját. A szabadságharc bukása után 20 évi várfogságra ítélték. Kegyelemben részesült, de 1850-ben püspöki székétől megfosztották. Utolsó esztendeit a bécsi ferencesek kolostorában töltötte teljes visszavonultságban. – F. m. Rugemintea čelor doi episcopi romanesči a čelui greco-unit … ši a čelui greco-neonit Vasilie Moga (Brassó, é. n.). – Irod. L. J. (Religio, 1861. 38 – 39. sz.); L. J. (Vasárnapi Újság, 1863. 34. sz. és 1898. 22. sz.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT