Gragger Róbert

Teljes szövegű keresés

Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1887. nov. 7.Berlin, 1926. nov. 10.): irodalomtörténész. Az egy.-et Bp.-en, Párizsban és Berlinben végezte. 1909-től főreálisk., majd 1912-től állami polgári isk. tanárképző intézeti tanár Bp.-en. 1916-tól a berlini egy. ekkor szervezett m. tanszékének tanára. Az ugyanebben az évben megalapított Berlini Magyar Tudományos Intézet Collegium Hungaricum első ig.-ja. 1925-től a pécsi egy. tiszteletbeli tanára. Nagy jelentőségű volt a m. tudomány külföldi népszerűsítése érdekében elindított vállalkozása, az Ungarische Jahrbücher c. folyóirat és az Ungarische Bibliothek c. kiadvány. M. és német szakfolyóiratokban számos összehasonlító irodalomtörténeti tárgyú dolgozata jelent meg. Ő fedezte fel az Ómagyar Mária-siralmat. Szerkesztésében látott napvilágot a Bibliographia Hungariae (I–IV. Berlin, 1923–29), amely a Mo.-ra vonatkozó idegen nyelvű munkákat (az 1861–1921 közt megjelenteket) sorolja fel. – F. m. Beck Károly és a német politikai költészet (Bp., 1909); Molière első nyomai a magyar irodalomban (Bp., 1909); Irodalomtörténeti forrástanulmányok (Bp., 1916); Ómagyar Mária-siratom (Jakubovich Emillel, Magyar Nyelv, 1923); Preussen, Weimar und die ungarische Königskrone (Berlin, 1923). – Irod. C. H. Becker-Szekfű Gyula: G. R. művelődésünk történetében (Minerva, 1927); Bessenyei Ákos: G. R. (Bp., 1944)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT