Götz Irén Júlia

Teljes szövegű keresés

Götz Irén Júlia (Magyaróvár, 1889. ápr. 3.SZU, 1941): kémikus, az első magyar női kémiaprofesszor. 1907-ben kezdte meg tanulmányait a bp.-i tudományegy. kémia–fizika–matematika szakán. Emellett filozófiát is hallgatott. 1908-tól vett részt a Galilei Kör tevékenységében. Az egy.-en kémiában Lengyel Béla, matematikában Beke Manó tanítványa volt. Doktori szigorlat után (1911) ő lett a harmadik m. női vegyészdoktor. Ezt követően egy évig ösztöndíjas M. Curie párizsi intézetében, majd hazatérte után 1913-tól az Állatélettani Kísérleti Állomás munkatársa volt, s itt végzett kutatási eredményei egy részét Gróh Gyulával együtt publikálta. Ebben az évben kötött házasságot Dienes Lászlóval, akivel 1938-ig élt együtt. A Tanácsköztársaság alatt egy.-i katedrát kapott (1919. ápr. 10.). 1920 márc.-ában letartóztatták, majd Madzsar József segítségével illegálisan elhagyta az országot, és előbb Bécsben, 1920 őszétől 1921 végéig Bukarestben élt. 1922-től 1928-ig a kolozsvári egy. gyógyszertani intézetének adjunktusa volt, 1925-től az orvosi karon is előadott. Ekkor írt tanulmányai részben a Korunkban jelentek meg. A román vasgárdisták elől családjával együtt menekülni kényszerült, s Berlinben, majd 1931 telén Moszkvában telepedett le, és 1938-ig a Nitrogén Kutató Intézet tudományos munkatársa, ill. osztályvezetője volt. 1941 őszén hamis vádak alapján letartóztatták, de rövidesen felmentették. Tífuszban halt meg. – Foglalkozott a folyadékok keverésekor beálló térfogatváltozásokkal, a hidroxil-ionkoncentrációk mérésével, s kísérleteket végzett különféle takarmányok tápértékének megállapítására. Tanulmányai jelentek meg a természettudományok filozófiai kérdéseiről. – F. m. A radium-emanatio guantitativ meghatározásáról (Bp., 1911); A tudomány harca a világnézetért (Napkelet [Kolozsvár], 1921); Harc Einstein körül (Korunk, 1926. 2. sz.); Az elemek átváltozása és a modern anyagforgalom (Korunk, 1926. 3. sz.). – Irod. Veszelszky Gyula: G. I. a radium-emanatio mennyiségi meghatározásáról (Magy. Chemiai Folyóirat, 1911); Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája (Bp., 1931); Szabadváry Ferenc-Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon (Bp., 1972); Hegedűs Éva: G. I. J. az első magyar egyetemi előadónő (Magy. Kémikusok L.-ja, 1973. 9. sz.); Dienes László: „Sejtelme egy földindulásnak” (szerk. Sugár Erzsébet, Bukarest, 1976).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT