Gosztonyi János

Teljes szövegű keresés

Gosztonyi János (?? , 1527): humanista főpap, diplomata. 1489-ben a bécsi egy.-en tanult, a doktori címet azonban valószínűleg Bolognában szerezte meg, 1502-ben II. Ulászló kir. kancelláriájában szolgált, 1503-ban a kir. francia feleségének, Annának tolmácsa, majd titkára. 1503-ban esztergomi kanonok, 1506-ban budai prépost és váci püspök. Ezután rövid ideig alkancellár, 1509-től győri püspök. 1514-ben Párizsban folytatta egy.-i tanulmányait. Ezalatt szoros kapcsolatba került a korabeli teológia legismertebb képviselőivel. Egyik tanárával, Jodocus Clichtoveusszal II. Lajos kir. számára megíratta a De regis officio opusculum (1519) c. művet. 1524-ben erdélyi püspök volt. A lutheránusok ellen folytatott harcát az erasmusi megbékélés szellemében akarta megoldani. A mohácsi csatában nem vett részt, mert csapatával már késve indult. Szapolyai János hívei azon a címen, hogy Ferdinánd királlyal tart, elfogták és megölték. Széles körű történelmi, zenei és természettudományi, különösen csillagászati ismeretekkel rendelkezett, humanista életfelfogás hirdetője volt. – Irod. Eckhardt Sándor: Magyar humanisták Párizsban (Minerva, 1929); Gabriel Asztrik: G. J. püspök és párizsi mestere (Egyet. Phil. Közl. 1936); Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT