Gombás Pál

Teljes szövegű keresés

Gombás Pál (Selegszántó, 1909. jún. 5.Bp., 1971. máj. 17.): fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1945, r. 1946), Kossuth-díjas (1948, 1950). Oklevelet a bp.-i tudományegy.-en szerzett (1932), s ugyanott Ortvay Rudolf tanársegédje lett az elméleti fizikai tanszéken. 1939-től a szegedi egy. rk. tanára, 1941-től a kolozsvári egy. ny. r. tanára volt. 1945 után a bp.-i műszaki egy. fizika tanszékén ny. r. tanár. 1947-ben az USA-ba távozott, 1948-tól, hazatérésétől kezdve haláláig a fizika tanszék vezetője volt. 1954-től az MTA Elméleti Fizikai Kutató Csoportjának ig.-ja és tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségének. 1948–58-ban az MTA alelnöke. Mint tanársegéd kezdett a kvantummechanikai többtestproblémával és alkalmazásával foglalkozni, s e témakör mindvégig foglalkoztatta. Egyszerű módszerek kidolgozására törekedett. Ezért foglalkozott a statisztikus atomelmélet kérdéseivel is, melynek kiváló képviselője volt. Az elmélet legfejlettebb modelljét a világ szakirodalma Thomas–Fermi–Dirac–Gombás–modell-ként idézi. Foglalkozott ezenkívül a pszeudopotenciálok elméletével és alkalmazásával, a szilárd testek és az atommagok elméletévei, az atomhéj-fizika kérdéseivel. Egyetlen m. szerző volt, aki az atomi rendszerek statisztikus elméletéről fejezetet írt a Handbuch der Physik c. sorozat XXXVI. kötetében. Munkásságát több mint 130 szakdolgozat és 12 – részben idegen nyelvű – könyv foglalja magában. Szerk. az Acta Physica… és a Physics Letters folyóiratokat. Öngyilkos lett. – F. m. Bevezetés az atomfizikai többtestprobléma kvantummechanikai elméletébe (Kolozsvár, 1943); Die statistische Theorie des Atoms und ihre Anwendungen (Wien 1949, oroszul Moszkva, 1950, m. Bp., 1955); Theorie und Lösungsmethoden des Mehrteilchenproblems der Wellenmechanik (Basel, 1950); Problema mnogih csasztic v kvantovoj mehanyike (Moszkva, 1953); Die statistische Behandlung des Atoms (Handbuch der Physik, Bd. 36., Berlin, 1956); Pseudopotential (Wien, 1967); Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba (Kisdi Dáviddal, Bp., 1967, angolul 1973); Einführung in die Quantenmechanik und ihre Anwendungen (Kisdi Dáviddal, Wien, 1970); Simplified SCF for all atoms (Bp.-London, 1970); Solutions of the Simplified Self-Consistent Field… (társszerzővel, Bp., 1970); Fizika mérnökök számára (Bp., 1971); Bevezetés az elméleti fizikába (I-II., Kisdi Dáviddal, Bp., 1971). – Irod. Kónya Albert: G. P. (Fizikai Szle, 1971. 6. sz.; Magy. Tud., 1971. 9. sz.); Kónya Albert: Prof. Dr. P. G. (Periodica Polytechnica, Elect. Eng. 1972. 1. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT