Comenius Ámos János, eredeti nevén Jan Amos Komenský (családi neve az újabb kutatások szerint Szeges)

Teljes szövegű keresés

Comenius Ámos János, eredeti nevén Jan Amos Komenský (családi neve az újabb kutatások szerint Szeges) (Magyarbród, Morvao., 1592. márc. 28.Amszterdam, 1670. nov. 15.): cseh pedagógus és író; a csehmorva testvérek felekezetének híve és utolsó püspöke. Mozgalmas vándorélete során hosszabb időt töltött a lengyelo.-i Lesnóban, megfordult Angliában, Poroszo.-ban; Lorántffy Zsuzsanna hívására 1650-től 1654-ig a sárospataki isk. tanára és újjászervezője. Itt írta a szemléltető oktatás úttörő kézikönyvét, az Orbis sensualium pictust (A látható világ képekben); a nyolc isk-i. drámát tartalmazó Schola Ludust. A m. iskolaügy bírálatával és reformjával foglalkozik De cultura ingeniorum c. pataki beköszöntő beszédében, továbbá Gentis Felicitas és az Illustris Patakinae Scholae Idea c. írásában. Ugyancsak Sárospatakon dolgozta ki a hétosztályú isk. (Schola pansophica) tervét, amelyben kora legáltalánosabb ismereteit kívánta tanítani. 1654-ben visszatért Lesnóba, majd annak elpusztítása (1656) után Amszterdamba menekült. A tudományos pedagógia, az oktatási munka megszervezésére vonatkozó nézeteivel (tanítási év, tanítási óra, osztályrendszer stb.) az isk.-i oktatás mai szervezetének megalapozója. Az általános, mindenkire kiterjedő népoktatás nagy úttörője volt. Munkásságának alapvető gondolata a panszófia, a természetről és az emberről szerzett tudományos ismeretek enciklopédiája. Az enciklopédizmus gondolatát az isk.-i nevelés sokoldalúságának megvalósításával pedagógiai téren is alkalmazta. Mo.-on megjelent f. m. Januae Linguae Latinae Vestibulum ... (Varadini, 1643); Eruditionis scholasticae (Pars I. Leutschoviae, 1657; Pars II. Patakini 1652); Orbis sensualium pictus (Bilinguis: Coronae, 1675; trilinguis: Leutschoviae, 1685; quadrilinguis: Leutschoviae, 1685). Újabb magyarra fordításai: Nagy oktatástan (ford. Geréb György, Bp.; 1953); A látható világ (ford. Geréb György, Bp., 1959); A világ útvesztője (ford. Dobossy László, Komor Ilona tanulmányaival Bp., 1961); C. Magyarországon (Sárospatakon írt műveiből szerk. Kovács Endre. Bp., 1961). – Irod. Dezső Lajos: C. A. J. Magyarországon 1650-1654. (Sárospatak, 1883); Bán Imre: C. és a magyar irodalom (Irod. Tört., 1950); Bakos József: A magyar Komensky-irodalom (Sárospatak, 1957) Ped. Szle emlékszáma (1958. 20. sz.); Geréb György: Válogatott bibliográfia c. munkásságának tanulmányozásához (Szeged, 1959); Kardos Tibor: Die Bedeutung der in Patak verbrachten Jahre für die humanistische Pedagogik Comenius (Bp., 1960).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT