Tekintély

Teljes szövegű keresés

Tekintély H. kábód, eredeti jelentése súly, Istenre vonatkozólag DICSŐSÉG.
Kifejezi a rablott kincs súlyát, tömegét (Náh 2,10), melléknévi formája vonatkozhat testsúlyra, anyagok súlyára (1Sám 4,18; Péld 27,3), ugyanígy igei formája (2Sám 14,26; Jób 6,3). Nehéz Mózes ajka (2Móz 4,10), feladata (2Móz 18,18), súlyos a bűn terhe (Zsolt 38,5).
A gazdag, tekintélyes ember valószínűleg a szó fizikai értelmében is súlyosabb volt; valamikor talán a nagyobb testi megjelenés, erő adta a tekintélyt. Gazdagság és tekintély összefüggenek, néha csak a szövegösszefüggés dönti el, melyik a pontos fordítás (1Móz 31,1; Eszt 1,4; 5,11). Tekintélyes Ábrahám vagyona. Vonatkozik a jószág nagy számára (2Móz 12,38), a kíséret tekintélyes voltára (1Móz 50,9; 1Kir 10,2). Tekintélyes haderővel vonul ki Edóm (4Móz 20,20), Isten nagy népét bízta Salamonra, ezért van különös bölcsességre szüksége (1Kir 3,9). A nép erejét, virágzását is ezzel a szóval fejezik ki, tudva azt is, hogy ez a tekintély mulandó (Ézs 8,7; 16,14; 21,16; Hab 2,6).
A fogalom persze ott is jelen van, ahol a szót nem használják. Ilyen volt a CSALÁDban az apa-anya tekintélye, a VÉNek szava a közösségben, vagy egy különleges bölcs király tanácsadó (2Sám 16,23). Jób azon panaszkodik, hogy nyomorúságában a tekintélyét is elvesztette (19,15kk), pedig hajdan nagy volt (29,7kk).
Pál tekintélyeseknek (g. dokountes) nevezi a jeruzsálemi gyülekezet vezetőit, szüksége van elismerésükre, nehogy hiábavaló legyen munkája. Célzást tesz arra, hogy ez a tekintély nem származásukon, múltbeli kiválóságukon alapul (Gal 2,2.6; vö. 1Kor 1,26kk; Jak 2,1kk).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT