Biblikus Bizottság

Teljes szövegű keresés

Biblikus Bizottság, Commissio Pontificia de Re Biblica: XIII. Leó pápa 1902. okt. 30-án hozta létre azzal a céllal, hogy gondoskodjék a Szentírás hiteles és korszerű értelmezéséről, távol tartva a tévedésnek még az árnyékát is és elejét véve minden szabadosságnak. A ~ bíboros tagokból és a Szentírás tudósai közül kinevezett tanácsadókból áll. X. Pius 1907. nov. 18-án a ~ döntéseinek ugyanolyan hatályt adott, mint amilyennel a Kongregációk pápa által jóváhagyott határozatai rendelkeznek. E döntéseket tehát hívő engedelmességgel kell fogadni, de a megfogalmazást minden esetben külön kell mérlegelni, s főként arra kell ügyelni, hogy e határozatok a vitatott kérdés eldönthetőségi fokát mondják meg. Azaz, ha nem dogmatikailag már rögzített tételről szólnak, nem tévedhetetlenek, nem is végérvényesek, hanem nyitva hagyják az utat a további kutatás előtt, s az újabb eredmények hatására módosulhatnak. A legutóbbi időkben erre példa a ® Comma Joanneum esete. A ~ főként az első 10 évben végzett fontos munkát, 1915-ig 14 esetben hoztak döntést, azóta ritkán került rá sor. – A ~ feladatának és működésének helyes megítéléséhez – amit főleg a nem katolikusok nehezen értenek meg – a katolikus egyházfogalomból kell kiindulnunk, mely az Egyh.-ban a hívők anyját látja. A ~ döntései elsősorban lelkipásztori és nem tudományos célt szolgálnak: a hívőket meg akarja óvni a szélsőségesen új felfogásoktól. A kívánt engedelmesség átmenetileg hátrányt jelenthet a tudományos munkában, de biztosítja az igaz tanítás megőrzését és időt hagy a vélemények érlelődésére és rostálódására. A ~ első 10 éve egybeesik a katolikus biblikus tudomány kibontakozásával és a modernizmussal, ez teszi érthetővé a számos fontos döntést. 1915 óta a ~ a Szentírás kutatását szorgalmazza, aminek megkoronázása volt a ® Divino afflante Spiritu enciklika (1943). Nagy jelentőségű volt a ~ Suhard párizsi érsekhez intézett levele (1948. jan. 16.) a ® Pentateuchus forrásainak és a Ter 1–11. irodalmi sajátosságainak kérdéseiről.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT