Kabinet

Teljes szövegű keresés

Kabinet (franc.), eredetileg kis szoba (l. Cabinet). Ebből fejlődött a K. átvitt értelemben való használása, t. i. az a szoba, melyben a kormány tagjai az államfőnek megteszik jelentéseiket. Majd a kormányra magára vitték át a szó értelmét ugy hogy ma általánosan kormányt, minisztériumot értenek rajta. Innen K.-kérdés az a kérdés hogy a minisztérium kormányon marad-e vagy bukik. - K.-iroda. A király irodája, a felség közvetlen elintézése alá tartozó ügyek itt nyernek elintézést. - K.-igazságszolgáltatás az uralkodónak közvetlen beavatkozása a biróságok előtt folyamatban levő ügyekbe. Alkotmányos államokban nem fordulhat elő. Minden alkotmányos államnak egyik alaptörvénye az hogy a birói hatalmat független, csak a törvénynek alárendelt biróságok gyakorolják. A birói hatalom gyakorlásáról szólt 1869. IV. t.-c. 19-21. §-ai szerint: a biró a tör vények, a törvény alapján keletkezett s kihirdetett rendeletek s a törvenyerejü szokás alapjain tartozik eljárni és itélni. A rendesen kihirdetett törvények érvényét kétségbe nem veheti, de a rendeletek törvényessége felett egyes jogesetekben a biró itél. Senkit illetékes birájától elvonni nem szabad. A törvényben meghatározott biróságokat megszüntetni vagy azokon kivül más biróságot bármi szin és cim alatt felállítani a törvényhozás utján kivül nem szabad.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT