Eskandeli

Teljes szövegű keresés

Eskandeli Máté, provencei családból származó, de budai születésü kinai hittéritő volt. Némelyek szerint sz. István király idejében élt s azonnal elzarándokolt a Szentföldre, amint ezt a király megengedte. Egy ideig Palesztinában remetéskedett s több magyar követte példáját. Majd Sziámba s onnan Kinába ment, hol mint az első keresztény hittérítő, nagy eredményeket ért el s hathatós beszédei, szent élete és sok csodája által már 1009. sok kinait megtérített; legendája szerint 5 halottat fel is támasztott. A boncok azonban megelégelték működése eredményeit, ellene lázították a pogányokat s megölették. Ő volt Kinának első keresztény vértanuja. Tetteire később is elég élénken emlékeztek a kinaiak s ők beszélték el néhány portugálnak és Xavéri sz. Ferencnek azt a keveset, amit róla tudunk. Csang-Tong tartomány egy városa végén meg is mutatták nekik azt a keresztet, melyet még ő állított volna s melyen ez a kinai fölirat volt: «Jézus Krisztust Mária szüzen foganta, szüzen szülte, szüz maradt». S megmutattak nekik egy 200 esztendővel azelőtt nyomtatott s a Máté tetteit tartalmazó könyvet is. Kétségtelen azonban, hogy E.-t csak óriási kronológiai tévedéssel lehet sz. István korába tenni, s hogy 1009 helyett 1399-et kell olvasni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT