zászló

Teljes szövegű keresés

zászló főnév -t, -ja v. (régies, választékos) ..laja
1. Rendsz. rúdra erősített, szögletes, főként téglalap alakú, általában színes és jelképes ábrázolással díszített v. felirattal ellátott szövet mint vmely közösség jelvénye v. vminek a jelzésére haszn. eszköz; lobogó: Fátyolos zászló; fehér, fekete, hadi v. katonai, háromszínű, nemzeti, pápai zászló; parlamenter zászló; semleges zászló; templomi zászló; vörös, vöröskeresztes zászló; a zászló felvonása, hivatalos használata, levonása; a zászló szárnya ; az állam, a céh, az ezred, a Rákóczi család, a megye, a sportegyesület zászlója; csattog, leng, lobog, repked a szélben a zászló; a zászló előtt tiszteleg; zászlajára ír vmit; zászlót avat; zászlót bont; kibontja a zászlót: a) a zászlórúdra csavart szövetet kigöngyöli; b) (átvitt értelemben) vmely mozgalmat, küzdelmet elindít; pártot alakít; bevonja a zászlót: a) a zászlórúd tetejére v. az árboc hegyére vont z-t leereszti; b) (átvitt értelemben) abbahagyja a küzdelmet; magasra emeli a zászlót (átvitt értelemben is, sajtónyelvi) példamutatásával, tetteivel, tanításával vmely mozgalom, ügy, eszme követésére lelkesít; a zászlót félárbocra húzza, bocsátja v. ereszti; kitűzi a zászlót; meghajtja vki előtt a zászlót: a) a zászló meghajtásával tiszteleg előtte; b) (átvitt értelemben) megadja magát, meghódol neki; zászlót szentel; zászlóval tiszteleg. Magyar zászló leng a vár fokán. A hajó lobogó zászlóval halad előre. A várbeliek megadásuk jeléül fehér zászlót tűztek ki. A zászlótartó magasra emelte a zászlót a csapat előtt. Kitűzték a zászlót a torony tetejére. Nemzetiszínű és vörös zászlókkal díszítették a termet.  Zászlónk gyakran plántálád Vad török sáncára. (Kölcsey Ferenc) Ha majd minden rabszolga nép Jármát megunva sikra lép, Pirosló arccal és piros zászlókkal És a zászlókon eme szent jelszóval: | „Világszabadság!” | … Ott essem el én, A harc mezején. (Petőfi Sándor) Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, | hanem zászló. (Kosztolányi Dezső) Úgy tapadt nagyszerű álmaihoz, mint a haldokló hős szorítja a zászlót. (Babits Mihály) || a. Ennek csak a szövete. Rongyos, tépett zászló; zászlót hímez. || b. Zászló (1) alakú, de általában kis méretű, gyak. nem szövetből, hanem más anyagból (papír, bádog) készült, rendsz. vminek a jelzésére haszn, eszköz.  Óriási térképet vásárolt, s apró, színes zászlókkal rakta ki a hadak állását. (Kuncz Aladár) || c. A zászló (1) meghatározott alakja, színe(i), az esetleg rajta levő ábrával együtt mint felségjelvény. A külképviseleti hatóságok zászlói sérthetetlenek.  A Magyar Népköztársaság zászlaja piros-fehér-zöld színű. (A Magyar Népköztársaság Alkotmánya)
2. (átvitt értelemben is) Vmely – rendsz. nemes – mozgalom, ügy, eszme, ill. ennek jelképe v. ritkán jelszava. Vkinek a zászlaja alá áll; vmely zászló köré v. alá sorakozik; megvédi a zászló becsületét; fölesküszik a zászlóra; elhagyja, elárulja, megtagadja a zászlót. Rákóczi és Kossuth neve a magyar szabadságtörekvések harci zászlaja lett.  Nem te magad győztél, hanem a kor lelke – szabadság, Melynek zászlóit hordta dicső sereged. (Berzsenyi Dániel) Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat. (Vörösmarty Mihály) || a. (átvitt értelemben, régies, választékos) <Katonai szolgálat jelképeként.> A zászló(k) alá szólít: fegyverbe hív, harcra, harcos tömörülésre szólít; bevonul a zászló alá: a) katonának megy; b) hadra kel.
3. (állattan) A toll zászlója: a (madár)toll gerincéből kétoldalt sűrűn kiágazó párhuzamos, egymáshoz kapcsolódó, összetapadó szálak, az ún. sugarak összessége; a toll vitorlája. A toll szürke zászlója.
4. (állattan) <Hosszúszőrű kutyán> a lábak és a farok merőleges állású szőrzete.
5. <Az autótaxi mérőkészülékén> a be- és kikapcsoló emeltyű. A gépkocsi vezetője a fuvar végén lecsapja a zászlót.
6. (növénytan) A pillangós virágú növények (hüvelyesek) virágának, ill. pártájának hátsó, széles szirma.
Szóösszetétel(ek): 1. zászlóavató; zászlóbontó; zászlódarab; zászlójog; zászlólebbenés; zászlórengeteg; zászlószalag; zászlószentelő; zászlószövet; zászlótenger; zászlóviselés; 2. csapatzászló; gyászzászló; országzászló; papírzászló; seregzászló; vándorzászló.
zászlócska; zászlójú.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT