származik

Teljes szövegű keresés

származik tárgyatlan ige -tam, -ott, -zék (-zon)
1. <Személy, közösség, általában élőlény vérség, születés szerint, közvetlenül v. előzetes ősök során> vki(k)től veszi eredetét; élete, származása vki(k)re visszamegy, vkiket, vmiket szülőkül, ősökül, elődökül bír. Vkinek az ágyékából származik. Egyszerű, szegény szülőktől származott. A család a XVI. századi Balassáktól származik. Az a fajkutya törzskönyvezett elődöktől származik. Az olaszok a rómaiktól származnak.  András Temesből címert hoza szinte | …Amaz Andorástól származik e család; | Hirdeti a címer ennek viadalát | Mikoron fejére szálla Szent Istvánnak | Az első korona, az első királynak. (Arany János) || a. Vki vhonnan vmiből (ritk. vkiktől) származik: vki <születésénél, vérségi kapcsolatánál fogva> vmely közösséghez tartozik, annak tagja, leszármazottja. Vmilyen ágyból származik. Előkelő családból származik. A román népből származik.  És itt talállak Vári karja közt, | A gaz, de pénzes Vári karja közt, | Kit senki sem tud, honnan származik. (Vörösmarty Mihály) Anyja jómódú szerb családból származott. (Kuncz Aladár) Jöttek… nemcsak főurak, hanem közbirtokosok és közérdemeken kiválók, ha egyszerű nemzetből származtak is. (Móricz Zsigmond) || b. <Faj képviselője a fejlődés során> vmire mint más fajra megy vissza, amely önálló fejlődésének kiinduló pontja. A madarak a hüllőktől származnak.
2. (választékos) Születik (1). Házasságukból két gyermek származott.
3. Vhonnan származik: <élőlény, közösség, emberi találmány, tevékenység> más vidékről, más országból való, onnan jött, került ide. A Dunántúlról származik. Családja Németországból származik. A kukorica Amerikából származik. Az üveg a föníciaiaktól származik. || a. Vhonnan vhova származik: <személy, közösség családi v. társadalmi kapcsolatok révén> korábbi környezetéből vhova kerül, s ott megtelepszik, az ottani környezetbe beleilleszkedik.  Hogy miképp származtam ide fiatal koromban,… ide nem tartozó lenne elbeszélni. (Mikszáth Kálmán) || b. (ritka) Elszármazik. Messzire származott a falujából. Szülőhelyéről igen messzire származott.
4. (átvitt értelemben, ritka, népies, régies) Esetlegesen, alkalomszerűen kerül vki vhova.  Az utcára nyíló szoba egyúttal a műhely…; azután jön egy tiszta szoba az udvara, egyúttal ebédlő, ha úri vendég származik a házhoz. (Jókai Mór)
5. (nyelvtudomány) <Vmely nyelv> egy korábbi, hozzá képest más nyelvnek tekinthető nyelvből veszi eredetét állandó változással alakulva. A román nyelvek a latinból származnak. || a. (nyelvtudomány) <Nyelvtani alak, szerkezet, szó> korábbi alakból, előzményből képződik, alakul. A „járás” szó a „jár” igéből származik. Az „iskola” a latin „schola”-ból származik.
6. (átvitt értelemben, választékos) <Máshol készült, eddig máshol levő, honos, máshol használt dolog> onnan jelenlegi helyére, szerepébe kerül, jut; eredete szerint vhova való. Származik vhonnan (vhova). Ez az áru külföldről származik. Honnan származik ez a bor? || a. (átvitt értelemben, választékos) Vmi vkitől v. vhonnan vhová jut, úgy, hogy ott megmarad vkinek a használatában, birtokában. Ezek a könyvek még tőle származnak.
7. (átvitt értelemben, kissé választékos) Vmi vkitől, vmitől, vhonnan származik: vki, vmi vminek az eredő, kiinduló helye, forrása; vmi vkire, vmire visszavezethető, vhova visszanyúlik, vhonnan ered. Ezek a hírek megbízható forrásból származnak. Kitől származik az a mondás, hogy…? Honnan származik a locsolkodás szokása? Filozófiája a középkori teológiából származik. A népviselet egy része XVIII. századból származik.  Az éjjel hazafelé mentem… | s háltak az utcán. Rám csapott, | amiből eszméltem, nyelvem | származik s táplálkozni fog, a közösség. (József Attila)
8. (átvitt értelemben, kissé választékos) <Vmely körülménynek, előzménynek okozataként, következményeként> létrejön, keletkezik vmi. Ebből sok baj, kár származik majd. E tettéből sok kellemetlensége származott. Ebből sok bonyodalom származott. Az egész csupán félreértésből származott. Honnan származtak ezek a nehézségek? Anyagi előnye származik vmiből. Nem sok haszna származik belőle.  Anna nem tudta, honnan származik ez az orvosságszag. (Kosztolányi Dezső) A városra megint nagy hátrány származik. (Móricz Zsigmond)
Igekötős igék: átszármazik; elszármazik; ideszármazik; kiszármazik; leszármazik; visszaszármazik.
származó; származott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT