spontán

Teljes szövegű keresés

spontán melléknév és határozószó (választékos)
I. melléknév -ul, -abb
1.* Önként, a maga jószántából való, történő; kényszer nélküli, szabad, önkéntes. Spontán cselekedet, elhatározás. || a. Vmely személynek, közösségnek saját elhatározásából, külső beavatkozás, ösztönzés nélkül történő <cselekedete>. Spontán földfoglalás.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
2.* Akaratlanul, ösztönösen, közvetlenül kitörő; ösztönös, akaratlan, önkéntelen. Spontán helyeslés, lelkesedés, öröm. || a.* Átérzett, közvetlen, őszinte <megnyilvánulás>. Spontán elragadtatás, dicséret, megnyilatkozás, tetszés.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
3. Saját mivoltából, lényegéből, jellegéből, természetéből következő, külső hatástól független <folyamat, jelenség, mozgalom>. A fejlődés spontán folyamata; a mozgalom spontán terjedése. A forradalom spontánul utat tört magának. A gazdasági törvények a kapitalizmusban spontánul érvényesülnek.
II.* határozószó (ritka)
Kerülendő szó vagy kifejezés.
1. Önként, saját elhatározásából, szabadon; spontánul. Spontán tette úgy.
2. Ösztönösen, önkéntelenül, őszintén, közvetlenül, egyenesen, rögtön; spontánul. Spontán helyeselt. Spontán kimondta mindazt, amit gondolt.
3. (Ön)magától, külső hatástól függetlenül; spontánul. A mozgalom spontán terjedt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT