sajtó

Teljes szövegű keresés

sajtó főnév -t, -ja
1. (műszaki nyelv) Olyan gép, amely nyomással végez vmely munkát, főleg vmely laza anyagnak (pl. szénának) kisebb térfogatra való összeszorítását v. nedvet tartalmazó anyagból (pl. szőlőből) a nedv kipréselését; prés.  A sajtó örvendő lármával csikorog, Oldalán a piros nektár zúgva csorog. (Csokonai Vitéz Mihály) || a. <A gépiparban:> gépi berendezés, amely nagy nyomóerőt tud kifejteni, s ezzel fémes anyagokat formál, alakít. Hidraulikus sajtó. || b. (A textiliparban:) szövetre mintákat nyomó gép.
2. (nyomdászat) Könyv v. más nyomdai termék nyomtatására haszn. gép; nyomógép. Új, modern sajtók; sajtó alá bocsát, ad: (vmely írásművet) kinyomtatásra átad, kinyomat; sajtó alá kerül vmi; sajtó alá rendez vmit: a kinyomatását megelőző s a nyomtatással járó szerkesztői, rendezői munkákat végzi; sajtó alatt van: nyomtatják; most került ki a sajtó alól, most hagyta el a sajtót: <vmely mű> most jelent meg.  Zalán futása sajtó alá adatik. (Vörösmarty Mihály)
3. (átvitt értelemben) A sokszorosítás, könyvnyomtatás útján történő gondolatközlés, a közvéleménynek ilyen módon való irányítása. Független, irányított sajtó; szabad sajtó.  Régóta röpköd az a szállóige, amely a sajtót is besorozta a nagyhatalmak közé. (Ambrus Zoltán) Európa népei … ujjongva borulnak egymás kebelére, a felszabadult sajtó extázisban ünnepli a világ szabadságát. (Karinthy Frigyes)
4. (átvitt értelemben) A hírlapok (vmilyen szempontból tekintett) összessége. Fővárosi, vidéki sajtó; az ellenzéki, a haladó, a külföldi, a magyar sajtó; a polgári, a szocialista sajtó; a heti sajtó körúti sajtó. || a. Tág. ért. a könyvek, folyóiratok, újságok összessége. Időszaki sajtó; a múlt század, a szabadságharc sajtója.  Tettre, ifjak, tettre végre, Verjük le a lakatot, Mit sajtónkra, e szentségre, Istentelen kéz rakott. (Petőfi Sándor) A magyar sajtó története Táncsics Mihály néven ismeri, de … a rendőrség Stancsics néven tartotta nyilván. (Móra Ferenc)
5. (átvitt értelemben) Az újságíróknak mint a közönség tájékoztatóinak bizonyos csoportja. Nyilatkozik a sajtó előtt. Az értekezletre meghívták a sajtót is.
6. (átvitt értelemben, sajtónyelvi) Vmely aktuális tárgyról, eseményről v. műről megjelent hírlapi cikkek, közlemények összessége. v. rossz sajtója van: dicsérő v. gáncsoló cikkek, nyilatkozatok jelennek meg róla.
Szóösszetétel(ek): 1. sajtóanyag; sajtóbíróság; sajtócenzúra; sajtócsavar; sajtócsoport; sajtóegyesület; sajtóerkölcs; sajtófigyelő; sajtógép; sajtógerenda; sajtóharc; sajtóház; sajtókarzat; sajtóképviselő; sajtókiállítás; sajtóköltség; sajtómonopólium; sajtómegbízott; sajtónegyed; sajtóosztály; sajtópáholy; sajtópéldány; sajtópropaganda; sajtórendészet; sajtórúd; sajtószerv; sajtótájékoztatás; sajtótájékoztató; sajtótechnika; sajtótevékenység; sajtótröszt; sajtótudósítás; sajtóügy; sajtóügynökség; sajtóünnep; sajtóvélemény; sajtóvétség; sajtóvisszhang; 2. gyorssajtó; kézisajtó; kormánysajtó; munkássajtó; napisajtó; pártsajtó; világsajtó; zugsajtó.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT