rajz

Teljes szövegű keresés

rajz főnév -ot, -a
1. Általában vminek ceruzával, tollal, tussal, krétával, szénnel v. karcoló eszközzel készült, vonalak által, olykor művészi céllal történő ábrázolása. Szabadkézi rajz; sikerült rajz; rajzban: ilyen módon ábrázolva. Van néhány ügyes rajza. Rajzaiból kiállítást rendeztek. Rajzot készít vmirőL.  Toldi | Ki malomkövekkel hajigál a harcon, Láttam is: egy ponyván mutatták, a rajzon. (Arany János) [A tanító] szerény örömmel mutogatta … | ecseteit és színes rajzait. (Szabó Lőrinc) || a. (művészettörténet) Vmely szöveghez készített, rendsz. művészi célú illusztráció. A Csongor és Tünde egy kiváló művészünk rajzaival jelent meg.
2. (műszaki nyelv) Vmely építmény, technikai alkotás (pl. gép, eszköz, tárgy stb.) szerkezetének, külső képének v. egyes részleteinek mértani úton szerkesztett ábrázolása, rendsz. a gyakorlati kivitelezés terveként. Műszaki rajz. A tervezőosztályról megküldték a rajzokat. || a. (ruházkodás) Ruházati cikk elkészítéséhez alapul szolgáló vázlat. A divatlap rajza alapján készült. Az új modellek rajza megjelent.
3. Rajz készítésére vonatkozó ismeretek, készségek összessége. A nagy festő éveken át rajzot tanult. || a. (iskolai) Ezeket az ismereteket magában foglaló tantárgy. Rajzot tanít; a rajz tanára. Jelese van rajzból. || b. (iskolai) Olyan iskolai óra, amelyen ezzel foglalkoznak. Nyolctól tízig rajz volt.
4. (ritka) Rajzolás. Rajz közben vette észre a hibákat.
5. Vminek a felszínén, alapanyagában mutatkozó, egységet alkotó vonalakból, formákból adódó alakzat, mintázat. A díványpárna rajza. A bőrfelület jellegzetes rajza.
6. (választékos) Vonal- v. körvonalszerű, ill. így érzékelt forma; alak. A hegylánc rajza kibontakozott a távolban. Érdekes rajza van a szájának.  Tudtam, hogy csalódás mindaz amit látok, De, mivel oly szép volt, gyönyörködtem benne … S hadd vonúlna messzebb: követném, követném … Mig csak elmosódó rajzát kivehetném. (Arany János)
7. (választékos) Vminek szóban v. főleg írásban történő leírása, az így kapott kép. Az erkölcsi állapotok rajza. A regényben a társadalom rajza kiválóan sikerült.  Köteles vagyok önöknek … a haza állapotának némi rajzát előterjeszteni. (Kossuth Lajos) Ez alakok rajzánál Euripides áttörte a jellemfejtés szokásos korlátait. (Péterfy Jenő) || a. (irodalomtudomány) Vmely helyzetnek hangulatnak, jellegzetes emberi egyéniségnek rövidebb leírása v. novellaszerű bemutatása. A rajz legkiválóbb magyar mesterei Mikszáth és Gárdonyi.
Szóösszetétel(ek): 1. rajzalbum; rajzblokk; rajzceruza; rajzgyűjtemény; rajzforma; rajzirón; rajziskola; rajzkészlet; rajzkiállítás; rajzkönyv; rajzkörző; rajzkréta; rajzlecke; rajzmappa; rajzmásolat; rajzmodor; rajznagyító; rajzoktatás; rajzón; rajzóra; rajzsorozat; rajztanfolyam; rajztanítás; rajztanítói; rajztanulás; rajztoll; rajzvászon; rajzvázlat; rajzvonalzó; 2. aktrajz; alakrajz; alaprajz; ceruzarajz; divatrajz; életrajz; földrajz; géprajz; gúnyrajz; hegyrajz; helyrajz; helyszínrajz; helyzetrajz; jellemrajz; korrajz; kőrajz; körrajz; krétarajz; lélekrajz; néprajz; részletrajz; szakrajz; szelvényrajz; szénrajz; tájrajz; társadalomrajz; tereprajz; természetrajz; tervrajz; tollrajz; tusrajz; útirajz; vázlatrajz; vázrajz; vetületrajz; vízrajz; vonalrajz.
rajzos; rajzú.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT