rács

Teljes szövegű keresés

rács főnév -ot, -a
1. Egymástól némi távolságban levő, összefűzött huzalokból, vékonyabb fémrudakból v. lécekből összeerősített, hézagokat hagyó és rendsz. sík felületet alkotó szerkezet; építmények, készülékek nyílásainak v. területrészeknek elzárására, elkerítésére haszn. Az ablak, a csatornanyílás, a kapu rácsa; (átvitt értelemben) rács mögé: börtönbe; (átvitt értelemben) rács mögött: börtönben. Rács van az ablakon. A pénztárt rács védi. A sírt rács veszi körül. A kutya átbújt a rácson v. a rács közein. Rázza ketrece rácsát.  A folyón túl … rácsok következtek és a rácsok mögött ribizke- és köszmétebokrok. (Krúdy Gyula) A börtön rácsán túl az égre réved … (Juhász Gyula) || a. (főleg többes számban) Ennek egy-egy rúdja, léce. Átbújt a rácsok közt. A rab elfűrészelte a cella rácsát. Elgörbítette az egyik rácsot.  És Jónás … | tavat megúszva, rácsokon lekúszva … | utcán és bástyán, falmentén szaladva | rohant ki Ninivéből. (Babits Mihály) A csillagok, a Göncölök | úgy fénylenek fönt, mint a rácsok | a hallgatag cella fölött. (József Attila)
2. Különféle célú ilyen szerkezet. A gyümölcsöt vesszőből font rácson aszalják a tűzhely fölött. A hajnalka felfutott a ház falához erősített, fából való rácson. Az őszibarackfát rácsra futtatta. || a. (ritka, irodalmi nyelvben) Ketrec, kalitka.  Mint rácsba először befogott vadállat Mozgásra elég tért s nyugtot se találhat. Jár fel-alá mindig. (Arany János) || b. (népies, állattenyésztés) A jászol fölött levő létraszerű szerkezet, amelyre a szálas takarmányt helyezik az állat, főleg a ló elé. A lovak vígan tépdesték a szénát a rácsból.
3. (villamosság) Az elektroncső anódja és katódja közé iktatott átlyuggatott fémlemez, amely bizonyos nagyságú és előjelű feszültséget kapva, az elektroncsövön áthaladó elektronok áramlását szabályozza.
4. (fizika) Fénytani v. optikai rács: párhuzamos vonalú karcolatokkal ellátott átlátszó v. tükröző felület, amely a fény elhajlásának jelensége folytán a fényt színképekre bontja, és a hullámhossz mérésére használható.
5. (építészet, műszaki nyelv) Olyan tartó elem, amely váltakozva húzó és nyomó terhelés alatt áll.
Szóösszetétel(ek): 1. rácságy; rácsajtó; rácsfal; rácskalitka; rácskapu; rácskerítés; rácsmű; rácsrúd; rácsszerkezet; rácsvas; 2. ablakrács; csapórács; farács; jászolrács; tartórács; vasrács; védőrács.
rácstalan.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT