mögött

Teljes szövegű keresés

mögött névutó, (népies, régies) megett [ë-ë] (ragtalan v. személyragos szó után, azzal együtt értve)
1. Vki, vmi (háta) mögött: vmely személy, állat, tárgy, alakulat háta felől, hátánál, hátsó részének, oldalának (közvetlen) közelében. Sok van a füle mögött. A színházban egy magas férfi (háta) mögött ült. A ház mögött ólak vannak. A front mögött van a segélyhely.  Csak a kert a ház mögött, az volt úri. (Gárdonyi Géza) Sokáig kibicelt Wintersberg báró mögött egy hazárd játszmánál. (Babits Mihály) || a. A szóban forgó tárgy belső v. (ritk.) külső oldala felőli helyen. Valami van az ajtó mögött, nem lehet kinyitni. Az ablak mögött egy fejet pillantott meg.  Tétlen és dohogva üldögélt elsötétített zsalui mögött. (Babits Mihály) || b. A szóban forgó tárgynak azon oldala mellett, amely felől nem szokták használni. A varrógép mögött megtaláltam az ollót a földön.
2. (átvitt értelemben) Háta mögött: a) amikor a szóban forgó személy nincs jelen. Szembe hízeleg neki, de a háta mögött rosszat mond rá. b) az ő megkerülésével, tudtán kívül, őt esetleg kijátszva.  Aztán itt a hátam mögött [történik ez]? (Tolnai Lajos)
3. A szóban forgó személyt, állatot, tárgyat haladásában követve. A kocsi mögött porfelhő támad. A kutya a gazdája mögött kullog. || a. Vmely szempont szerinti sorrendben a szóban forgó személy, dolog után következve. A névsorban, a rangsorban vki mögött. || b. (átvitt értelemben) A szóban forgó személy, dolog színvonalánál alacsonyabban, nála hátrább. Nem sokkal marad mestere mögött. A még gyarmati és függő országok termelése elmarad a fejlett tőkés országoké mögött. Elmarad kora mögött.
4. A szóban forgó személynek, tárgynak a beszélő, ill. vmely nyíltabb térség felé irányuló részével ellentétes oldalán, ill. annak közelében. Ott lapul a bokor mögött. A hold a felhők mögött van.  Kandi asszonyfejek jelentek meg a muskátlis virágcserepek mögött. (Mikszáth Kálmán) || a. A szóban forgó határvonal v. ilyenként szereplő tárgy túlsó oldalán, ill. annak közelében. A kerítés mögött; zárt ajtók mögött; a rács mögött.  Noémi a rács mögött ült, halványan, mint egy gyöngy. (Babits Mihály)
5. Vmi mögött: a szóban forgó tárgytól takarva, védve. A függöny mögött; a kulisszák v. színfalak mögött; (átvitt értelemben) az álarc mögött: leplezve.  De acélsisak van a szőr-csuklya megett. (Arany János) || a. (átvitt értelemben) A szóban forgó dolog hátterében, mintegy rejtve. Nem tudom, mi van a hízelgése mögött. Ellenségem keze van e dolog mögött.
6. (átvitt értelemben, sajtónyelvi) A szóban forgó személy, közösség, törekvés oldalán, azt céljában támogatva. A párt mögött tömegek állnak. Tervünk mögött áll a közvélemény.
7. (átvitt értelemben, sajtónyelvi) A szóban forgó személy, tárgy életének, létezésének jelenlegi szaka előtt. Elnökünk mögött gazdag tapasztalatok vannak.
Szólás(ok): ld. Isten.
Szóösszetétel(ek): amögött, emögött.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT