kibír

Teljes szövegű keresés

kibír ige
1. tárgyas <Vmely megpróbáltatást, ártalmas v. ártalmassá válható eseményt, szenvedést> úgy él át, hogy nem pusztul bele; átvészel, elvisel, megbirkózik vele. Sokat kibír az ember. Nem bírta ki a fájdalmakat. Nem bírja majd ki az operációt. A növény kibírja a hőséget, a zord időt.  Nem vártunk semmiféle nagy változást, szinte féltünk tőle, mert azt hittük, hogy már nem bírnánk ki. (Kuncz Aladár) || a. Kibír vmit: sérülés, károsodás nem éri, ha vmely szert használ, vmely ételt, italt fogyaszt, v. vmely anyaggal bizonyos ideig érintkezésben van. Kibírta az erős szeszt. Kibírod az ilyen hideg vizet? Nagyon romlott volt az étel, de a gyomra ezt is kibírta.  Vegyen nagyon forró lábvizet. Amilyent csak kibír. (Kosztolányi Dezső) || b. Kibír vmit: van elég (lelki) ereje ahhoz, hogy megbirkózzék vmely feladattal, v. elviseljen vmely állapotot, körülményt. Amit te kibírtál, azt én is kibírom.  Nem oly becses az irhám, | hogy érett fővel szótlanul kibírnám, | ha nem vagyok szabad! (József Attila) || c. Kibír vmit: <vkinek v. vmely intézménynek az anyagi ereje, illetőleg az ezt képviselő alany> vállalni tud vmely költséget. Ezt még kibírja a zsebem. Sajnos, ezt a kiadást költségvetésünk nem bírná ki.
2. tárgyas <Tárgy, építmény nagyobb súlyú terhet> képes tartani úgy, hogy nem roppan össze, nem omlik össze alatta; kibír. Kibírja a polc ezt a sok nehéz könyvet? A híd kibír háromszor ekkora megterhelést is.
3. Kibír vmennyit (vhogyan): bizonyos ideig nyugodtan, türelemmel, hiányérzet nélkül, ill. sérelem nélkül, ép állapotban megvan vhogyan. Egy percet sem bír ki nélküle. Még három évet kibír ez a roskatag ház.  Tíz percet nem bír ki, hogy ne tudjon róla: … hogy hol van …, s mit csinál … (Móricz Zsigmond) || a. (tárgyas igealak tárgy nélkül) Vmeddig kibírja: nyugodtan v. hiányérzet nélkül megvan vmely állapotban, ill. kitartóan végez vmit, v. halad vmely térbeli v. időbeli pontig, bár a körülmények próbára teszik erejét; győzi erővel, türelemmel v. ellenállással vmeddig; kihúzza vmeddig. Itt már kibírjuk reggelig. Addig guggolva v. féllábon is kibírjuk. Evés nélkül is kibírja délig. Ezek a falak még kibírják a jövő esztendeig.  Ágnes olyan könnyedén lépdelt, hogy akár hazáig kibírná. (Mikszáth Kálmán)
4. tárgyas (bizalmas) Kibír vkit: elviseli, kiállja vkinek a jelenlétét. Nem bírják ki egymást. Ezt az alakot már nem lehet kibírni.
5. tárgyas (átvitt értelemben) Kibír vmit: <műalkotás, ipari termék> vminek alkalmazása, megléte esetén is megállja a helyét. Minden kritikát kibír; nem bírja ki az ® összehasonlítást; minden ® összehasonlítást kibír. Kibírja a versenyt a többi áruval.
kibírás; kibírható; kibíró.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT