kiállít

Teljes szövegű keresés

kiállít tárgyas ige
1. Kint levő helyre, kívülre tesz vmit, hogy ott álljon. A virágcserepeket kiállította az ablakba.
2. Vkit kiállít: meghagyja, elrendeli, hogy vki vhonnan v. vhová kiálljon (I. 1–3). Kiállít vkit a középre; őröket állít ki a ház elé; kiállít vkit a sorból. Kiállított egy diákot a dobogóra.  Kiállíta vitézül tizenkét silbakot. (Arany János) || a. (iskolai) <Tanulót> büntetésből helyéről felállít, v. a fal mellé, sarokba állít. Kiállították, mert mindig rendetlenkedett.  Súgtam, de pórul jártam, a tanárom rajtakapott és kiállított. (Kosztolányi Dezső) || b. (sport) <Csapatjátékban súlyosabb szabálytalanságot elkövető játékost> a játék folytatásától eltilt, és a pályáról leküld. A szabálytalankodó játékost a bíró kiállította.
3. <Vmely rendsz. művészi igényű v. mintául szánt tárgyat> közszemlére, nyilvános bemutatás végett kitesz vhová. A Műcsarnokban kiállították a legújabb magyar festményeket. A gyár kiállította termékeit. Kiállították egy érdekes technikai újítását.
4. <Több ember közül> vmilyen minőségben szerepeltet vkit. Az üzem hét igen jó énekest tudott kiállítani.
5. <Katonaságot> kellő módon felszerelve a hadsereg rendelkezésére bocsát.  Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját. (népköltés) Hol teremt az ember mostan pénzt eleget? | És hogyan állit ki pénzen is sereget? (Arany János)
6. <A rendelkezésre álló anyagi eszközökből> a szükséglet számára v. parancsra előteremt, beszerez v. elkészít vmit. Ennyiből ezt lehetetlen kiállítani.  Írj sietve egy nyílt parancsot a … csizmadia-céhek elöljáróinak …, hogy négy-négy ezer pár sarut … tíz nap alatt haladéktalanul kiállítsanak. (Jókai Mór) Nagy dolog, nehéz gond, kevésből mindent szépen kiállítani. (Tolnai Lajos) || a. <Kül. nyomtatott művet> bizonyos módon egybeszerkeszt, megalkot, elkészít, v. vmilyen formában kiad.  Legjobb lesz a munkát el nem adni, hanem kinyomtatni …, ha akarod, Emich fényesen is kiállítja. (Petőfi Sándor) Én a tartalmat akarnám lehető legjobban állítni ki. (Arany János)
7. <Hivatalos okmányt, iratot> a szabályos formában megír; <űrlapot> kitölt. Kiállítja a bizonyítványt, a nyugtát, a szerződést; útlevelet állít ki.  Úgy állították ki a bizonyítványt, hogy a gróf … beszámítható állapotban van. (Herczeg Ferenc) || a. (pénzügy) Kötelezvényt, váltót állít ki: kötelezvény, váltó aláírásával a rajta feltüntetett értékben fizetést vállal.  A képviselő urak … törvényes váltókat, kötelezvényeket állítottak ki. (Tolnai Lajos)
kiállított.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT