kezel

Teljes szövegű keresés

kezel [e-e] ige -t, -jen [ë]
1. tárgyas <Szerkezetet, gépet> keze munkájával működtet, gondoz. Ez a szövőnő egyszerre tizenhat gépet kezel. Ő kezeli a kormányt. || a. tárgyas (vasútügy) <Mozdonyt> szolgálatban vmely állomáson műszakilag ellenőriz, üzemanyaggal lát el, olajoz, tisztít stb. Van idő az indulásig, a mozdonyt még kezelik. || b. tárgyatlan (vasútügy, bizalmas) A mozdony kezel: a mozdonyt kezelik.
2. tárgyas <Eszközt, szerkezetet> megfelelően használ, bánik vele. Megmutatta, hogy kell az írógépet kezelni.  Amott van egy kard, megtanítalak, Hogy kell kezelni. (Madách Imre) Kezébe ragadta a pisztolyt és noha sohase kezelte, ügyesen félretolta a biztonsági zárat. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyas (sport) A labdát kezeli: <vmilyen technikával> bánik vele (, kül. a levevésben, cselezésnél, átadásoknál). Még kezdő a fiú, de a labdát máris jól kezeli.
3. tárgyas <Beteget, betegséget, sebet> rendsz. hosszabb v. ismételt, rendszeres orvosi eljárással gondoz, gyógyulását segíti. A szanatóriumban injekciókkal kezelik. Ki kezeli a beteget? Rosszul kezelték ezt a sebet. || a. tárgyas (hivatalos) <Beteg, gyenge állapotban levő növényt, talajt> a gyógyulást, ill. javulást segítő gondozásban részesít. A beteg fát permetezéssel kezeli. A rossz talajt műtrágyával kezelik.
4. tárgyas <Anyagi értéket, vagyont, ügyet> rendszeresen gondoz, intéz, rendben tart, a vele kapcs. tennivalókat végzi. Ezt az ügyet én kezelem. Ő kezeli a pincekulcsot. Náluk az asszony kezeli a pénzt. A birtokot saját maga kezelte.  Levelet írt Egerbe a sógorának, … aki … öt hold szőlőjüket kezelte. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyas (régies) <Hatalmat, méltóságot> gyakorol.  Senki sem kezelte még a hatalmat ildomosabban, … mint ő. (Mikszáth Kálmán)
5. tárgyas <Jegyet> érvényessége szempontjából ellenőriz, felhasználását igazolva, és későbbi időre érvénytelenít. Kezeltem már a jegyeket? Kezelve van: már kezelték <a jegyet>.
6. (átvitt értelemben) Vkit (vmit) vhogyan kezel: vhogyan bánik vele, vmilyen magatartást tanúsít iránta. ® Felülről kezel vkit. Lenézően kezeli az embereket. Egyenrangú társként kezeli a beosztottakat. Az ügyet titokként kezelték.  Én liberálisan kezelem, ami rám van bízva. (Móra Ferenc) || a. tárgyas (ritka) Lefoglal, leköt (vmivel) vkit.  Radován diák volt betanítva, hogy az ezredest kezelje. Rendesen disputált vele vagy itatta: – ezt a két mulatságot kedvelte legjobban. (Mikszáth Kálmán)
7. tárgyatlan (kissé népies) Kezet fog, kezet szorít. Kezel vkivel. Barátságosan kezelnek.  Úri néppel nem igen kezeltem. (Juhász Gyula) Nagy dolog, hogy mindjárt kezelni fog a császárral személyesen. (Karinthy Frigyes)
Igekötős igék: elkezel; előrekezel; kikezel; lekezel; végigkezel.
Szóösszetétel(ek): gyógykezel.
kezelget.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT