jegyzet

Teljes szövegű keresés

jegyzet [jegyzet v. jedzet] főnév -et, -e [ë, e]
1. (gyak. többes számban) <Előadás, szóbeli v. írásbeli közlemény tartalmával kapcsolatban> írásban rögzített vázlatos följegyzés(ek). Jegyzet nélkül, jegyzetből beszélt. Míg a beszédre figyelt, jegyzeteket vetett papírra. Olvasás közben jegyzeteket készít.  Egy régi könyvben, megtaláltam Halvány írásod … Pár kóta volt csak, egynéhány szó, Egy régi jegyzet. (Kosztolányi Dezső) || a. (régies, irodalmi nyelvben) Bíráló megjegyzés; észrevétel.  Ezen jegyzetekből kitetszik, hogy a bohózat helyenként jól adatott. (Vörösmarty Mihály)
2. (rendsz. többes számban) <Kutatással, élménnyel kapcsolatban> megállapításokat, gondolatokat, adatokat tartalmazó följegyzés. Úti jegyzetek; a szerző hátrahagyott jegyzetei alapján kiadta …; benyomásairól és tapasztalatairól jegyzeteket készít.  Sophocles Oedipus Colonusban című drámáját, egy régi jegyzet szerint, már csak a költő unokája hozta színre. (Péterfy Jenő) || a. Ilyen följegyzéseket tartalmazó füzet v. lapok, cédulák. Jegyzeteit rendezgeti; jegyzetből ad elő.
3. Egyetemi, főiskolai v. vmely tanfolyamon tartott előadásról készített, az előadás anyagát, kivonatos v. teljes szövegét tartalmazó feljegyzés. Egyetemi, szemináriumi jegyzet; jegyzetből készül a vizsgára. Nem készítettem jegyzetet. A saját jegyzetemből tanulok. || a. Kéziratos v. kézirat gyanánt kiadott füzet, esetleg könyv, amely az ilyen szöveget tartalmazza. Mikor jelenik meg a jegyzet? Az irodalomból húsz jegyzetet rendeltünk. Add kölcsön a kémiai jegyzetet! Kiszakított egy lapot a fizikai jegyzetemből.
4. Könyvekben v. egyéb nyomtatványokban, esetleg kéziratokban elhelyezett, a főszöveget magyarázó, forrásokat idéző, kiegészítő megjegyzések a lap alján, ritk. a szélén v. a fejezet, esetleg a mű végén, nyomtatott műben rendsz. a főszövegtől eltérő betűtípussal. ® Lapalji jegyzet; ® lapszéli jegyzet; magyarázó jegyzetek; szerkesztői jegyzetek; a jegyzetben idézett források.  Vannak… betűszedők, akik tréfás jegyzeteket szednek a cikkek alá. (Jókai Mór) Sok elbújtatott, apró jegyzet volt a lapok alján. (Kosztolányi Dezső)
Szóösszetétel(ek): 1. jegyzetblokk; jegyzetgyűjtemény; jegyzetkönyv; jegyzettömb; 2. lábjegyzet; naplójegyzet; széljegyzet.
jegyzetke.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT