iszik

Teljes szövegű keresés

iszik ige -om, -ol; ittam, ittál, ivott; innám (innék), innál, innék v. inna; igyam (igyak), igyál, igyék v. igyon; inni
1. tárgyas <Ember, állat folyadékot, italt> kortyolva nyeléssel a gyomrába juttat. Vizet, tejet, bort iszik; ® gyufát iszik. Iszik egy korty pálinkát. Hasra fekve issza a forrás vizét. A ló mohón itta a vizet. Olykor a levest csészéből isszák. Azt se tudja, ® eszik-e vagy isszák.  Bort ivott és boldogan meredt a | kezében égő, olcsó cigaretta | füstjére. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyas (tárgy nélkül is, néha -t ragos mértékhatározóval) Iszik (vmennyit): (bizonyos mennyiségű) vizet juttat ilyen módon a gyomrába. ® Kortyonként iszik. Iszik néhány kortyot. Levesre is iszik. Jót ivott a tiszta forrásvízből. A szomjas állat mohón ivott. Ne igyál, ki vagy melegedve! Nem akar inni ebből a pohárból.  Vályuhoz mék, lovam inni kiván. (Petőfi Sándor) || b. tárgyas <Folyadékot, italt> táplálékul magához vesz; fogyaszt. Reggelire kávét iszik egy zsömlével. A gyerek nem akarja inni a tejet. Iszom egy csésze kakaót.
2. tárgyas <Szeszes italt> az alkohol kedvéért fogyaszt. Asztal alá iszik vkit: addig iszik együtt vkivel, míg az teljesen le nem részegedik. Sajnos, nem bort, hanem pálinkát iszik. Mit iszunk? Itták a gazda borát. A magáét issza. Isszák a hegy levét. || a. tárgyas (tárgy nélkül is, néha -t ragos mértékhatározóval) Iszik (vmennyit): (bizonyos mennyiségű) szeszes italt fogyaszt. Annyit iszik, amennyi (csak) ® belefér; annyit iszik, hogy az ® ujjával is eléri; ® exet iszik; sokat iszik; a ® kelleténél többet ivott; (szójárás, bizalmas) ökör iszik magában: <felszólításként, hogy más is igyék>. Eszik, iszik kedvére. Most issza az utolsó kortyokat. Van ott enni, inni bőven.  Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. (Vörösmarty Mihály) Enni, inni jól tudok. | Én magyar nemes vagyok. (Petőfi Sándor) Duhaj legény, fülembe nótáz, Iszunk, iszunk s én hallgatom. (Ady Endre) Hanyatló napba néz hanyatló nép fia, Igyunk, örök sor ez, örök komédia. (Tóth Árpád)
3. tárgyas <Vmilyen egyezséget, eseményt> szeszes ital ivásával megerősít, megünnepel. Áldomást isznak; ® pertut iszik vkivel. Pertut ittak. || a. tárgyatlan Iszik vkire, vmire: vkivel, vmivel kapcsolatban szeszes ital ivásával örömét, szeretetét, barátságát, jókívánságát fejezi ki. Vkinek boldogságára iszik; vkinek az ® egészségére iszik; a vállalkozás sikerére iszik. Igyunk a szerencséjére! Kire isznak most? Erre iszunk!
4. tárgyatlan Rendszeresen, szokásszerűen fogyaszt szeszes italt. Nem iszik, nem dohányzik. Ritkán iszik. || a. tárgyatlan Kül. beteges szokásból, szenvedélyből fogyasztja a szeszes italt; részeges. Jó ember lenne, kár, hogy iszik. Akkor még nem ivott, szerette a családját. Szóláshasonlat(ok): iszik, mint a ® csap; iszik, mint a ® gödény; iszik, mint a ® kefekötő.  Igaz-e, hogy a tisztelendő úr rektora részeges? – Iszik biz az. (Vas Gereben) Póruljárt a nővel, s talán ezután kezdett el inni. (Kuncz Aladár) [Csécse lakói] még ebben az időben őstermelésben éltek …; inni pedig nem ittak. (Móricz Zsigmond)
5. tárgyas <Ivóedényt jelölő, -t v. -val, -vel ragos és rendsz. számjelzős főnév mellett:> az ivóedényben levő italt fogyasztja. Már az ötödik poharat v. az ötödik pohárral issza. Hányadik kancsót issza? Alig ivott egy-két kupicát v. kupicával. Fenékig issza a poharat.
6. tárgyas (átvitt értelemben) <Vmely folyadékot> gyorsan magába szív, vesz. A száraz föld mohón issza az esőt. A szivacs issza a vizet, az itatós issza a tintát.  Ma hogy a föld vérünk, könnyünket issza, | szeretnék futni: vissza, vissza, vissza. (Kosztolányi Dezső)
7. tárgyas (átvitt értelemben, választékos) <Kellemes hatást, élményt> teljes, szinte öntudatlan odaadással magába fogad, élvez. Issza a szónok szavait. Issza a csókokat.  Lepke a fényt elkábulva issza. (Arany János) Járnak az Őszben, | Színeit butául isszák. (Ady Endre) Imrusban ifjú energia dolgozott, és szomjas lélek, mohón inni … a filológia forrásait. (Babits Mihály)
8. tárgyatlan Vmilyenre issza magát: addig iszik, amíg vmilyenné nem válik. Tökrészegre itta magát.
Szólás(ok): ld. asszony, medve, víz.
Igekötős igék: beiszik; beleiszik; eliszik; feliszik; kiiszik; leiszik; megiszik; összeiszik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT