gazdag

Teljes szövegű keresés

gazdag melléknév és főnév
I. melléknév -on, -abb
1. Anyagi javakban bővelkedő <személy, közösség>. Gazdag ember; gazdag család, nép, ország.  Ha gazdag útas jött, Marci így kiáltott; | „Ide az erszénnyel, ha nem kell halálod!” (Petőfi Sándor) Én igénytelen újságíró … gazdag ember hírébe keveredtem … (Mikszáth Kálmán) Megszerette egy nagyon gazdag szerb földbirtokosnak a leányát. (Kaffka Margit) || a. Gazdagon megy férjhez, ill. gazdagon nősül: jómódú, tehetős emberhez m. f., ill. ilyen nőt vesz feleségül.
2. (választékos) Nagy anyagi értéket jelentő; busás. Gazdag ajándék, jutalom, nyereség, örökség; gazdagon megajándékoz, megjutalmaz.  E tíz telek nekem gazdag vagyon. (Vörösmarty Mihály) [A győztes] El is veszi tőlem jutalmát gazdagon. | Toldi gyilkos öccse részét neki adom. (Arany János)
3. Természeti kincsekben, bizonyos termény(ek)ben bővelkedő <föld, vidék, ország>. Vmiben gazdag; a finom borokban gazdag Hegyalja; sókban gazdag talaj; aranyban, ércben gazdag vidék.  Árpád gazdag arany hantjain, oh hazám! | Ceresnek koszorús homloka illatoz. (Berzsenyi Dániel) || a. Olyan <gyűjtemény, tár>, amelyben sok érték v. nagy anyag van. Gazdag könyvtár, múzeum; az elmélet gazdag tárháza.  Kitárta tudásának gazdag tárházát. (Mikszáth Kálmán)
4. Olyan <föld, kert, vetemény, erdő>, amelyben dúsan, buján nőtt a növényzet. Gazdag búzaföldek, gyümölcsösök, legelők, őserdők, vetések. || a. (irodalmi nyelvben) Sűrűn, dúsan nőtt <lomb, hajzat>.  [A folyosóra] gazdag lombú vadgesztenyefák vetettek kellemes árnyékot. (Tolnai Lajos) Gazdag fekete hajfonata lecsüngött majd a földig. (Mikszáth Kálmán)
5. Bőséges (1, 1b). Gazdag termés, aratás, szüret; gazdag zsákmány. || a. (kissé választékos) Sok és finom ételből álló <étkezés>. Gazdag ebéd, reggeli, vacsora; gazdag lakomát ad.
6. (kissé választékos) Bőven alkalmazott, pompázó <díszítés>. Gazdag cirádák, csipkézet; gazdagon díszít.  [A templomtornyok] rézfedele messze ragyogott a gazdag aranyozástól. (Jókai Mór)
7. (átvitt értelemben) Vmiben, kül. változatosságban, értékben, értékes tulajdonság(ok)ban bővelkedő. Gazdag képzelet, nyelv, stílus; gazdag múltra tekint(het) vissza ( visszatekint); ismeretekben, tapasztalatokban gazdag férfi; ötletekben gazdag mű; színekben gazdag festmény, táj. || a. (átvitt értelemben) Gazdag tapasztalatok, tanulságok, élmények: sok értékes tapasztalat, tanulság, élmény.
II. főnév -ot, -ja (főleg többes számban) Gazdag (1) ember. Fizessenek a gazdagok! A gazdagokat nem érdekelte a szegények sorsa.  Küzd a gazdag, de nem a hazáér, Védi az a maga gazdaságát. (Petőfi Sándor) Az én apám gazdagok foglya, Bántják, megalázzák szegényt. (Ady Endre) Retteg a szegénytől a gazdag | s a gazdagtól fél a szegény. (József Attila)
Szólás(ok): ld. legény.
Szóösszetétel(ek): dúsgazdag; újgazdag.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT