benn

Teljes szövegű keresés

benn [e] határozószó, középfok: ® beljebb v. (ritka) bennebb [e-e], felső fok: legbelül [e-e] v. (ritka) legbenn, bent [e] -ebb [e]
1. Minden oldalról v. több oldalról határolt helyen, térben. Itt benn. Ott benn vannak. || a. Vmely épületben, annak vmely részében. Benn a házban; benn az istállóban.  Ejh mi a kő! tyúk anyó, kend A szobában lakik itt bent? (Petőfi Sándor) Betekint fél szemmel egy törött ablakon, Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon. (Arany János) || b. <A ház, a lakás egyéb részeivel szemben:> a szobában. Az asszony a konyhában foglalatoskodik, a leánya benn varr. || c. <Az utcával szemben:> az udvaron, a (bekerített) telek területén. Az utcán megálltak az emberek, hogy nézzék, mi történik benn (az udvaron). || d. <Vmely lakott hely külső részeivel szemben:> a lakott hely központjában. Az az üzlet benn van a belvárosban. || e. <A kisebb települési egység lakói számára:> a nagyobb települési egység területén: a faluban, községben, ill. a városban. Ők tanyán (pusztán) élnek, de rokonságuk benn él a faluban. Benn voltam Miskolcon.  Bent a városban is megindult a lázas nyüzsgés-mozgás. (Mikszáth Kálmán) || f. <Külfölddel szemben:> belföldön; hazánkban. Benn az országban is van sok szép üdülőhely, nemcsak külföldön. || g. <Nyílt vízzel szemben:> a kikötőben, az öbölben.
2. Vmely test v. tárgy belsejében. Benn a szekrényben, ládában.  Aki bent ül a szekérben, nem érez többet közösséget a gyalogossal. (Móricz Zsigmond) || a. Vmely üregben, nyílásban. Benn a barlangban.  Az ürge, | … odabenn van, Benn a lyukban. (Petőfi Sándor) Mintha egy kis serét volna ott bent a nyílásban. (Mikszáth Kálmán) || b. <Az egyénen kívül eső, külső világgal szemben:> az egyénben, annak belső világában. Itt benn (nagyon fáj): a) vmely belső szervemben; b) a szívemben.
3. Egységes területként v. térként érzékelt helyen, vminek egynemű részei közt. Benn az erdőben, a búzatáblában. || a. Vmely anyagban, annak részeitől körülvéve. Benn a vízben, a hóban.
4. Vmely zárt v. zárt egységnek tekintett közösségben. Benn van a szövetkezetben, a pártban; benn a tömegben. || a. Vmely központi intézménynél, szervezetnél <annak alárendelt egységeivel szemben>. Benn a minisztériumban már intézkedtek, az ügyben.  Benn [= a főkapitányságon] majd úgyis levetkőztetik. (Kosztolányi Dezső) || b. (bizalmas) Nagyon benn van: bennfentes <vmely nagyobb hatalommal rendelkező közösségben, intézménynél, személynél>.
5. (tájszó) Az előzőleg említett v. a szóban forgó tárgyban, dologban; benne.  [A köpönyeg] vékony kis jószág … majd megfagy benn az ember. (Vas Gereben)
6. Benn van: <pénz, főleg megszolgált bér> nem kerül kifizetésre. [Kifizettek?] – Ki, de száz forintom még benn van.  Hat hónapi bérem van már benn. (Csiky Gergely)
7.* <A -ban, -ben ragos határozó nyomósítására, főleg a van igével kapcs.:> a határozóval kifejezett tárgyban, dologban; benne (8). Benn van a könyvben, az újságban, a regényben. || a. Benn van: <Cselekvésben, állapotban:> elkezdte, és javában folytatja; belejött.  Nagyon benn vagyunk az őszinteségben. (Csiky Gergely)
Kerülendő szó vagy kifejezés.
8. Bentről: olyan helyről, amely benn (1–2, 4a) van. Bentről kiáltás hallatszott. Vedd ki onnan bentről a kabátot!
Szóösszetétel(ek): idebenn; odabenn.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT