Keresztes-családbeliek.

Teljes szövegű keresés

Keresztes-családbeliek.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Beregmegyében László özv. Fráter Anna; Győrmegyében György, István; Nyitramegyében János; Pestmegyében István, József, Mihály, Zsigmond; Trencsénmegyében György; Veszprémmegyében István, János; Zemplénmegyében László özv., Imre, Pál fodulnak elő az igazolt nemesek között. – Ily nevü család Zalamegyében is élt; nemessége 1807. febr. 20. legf. helyen igazoltatik. (LR. LXII/15.) – Vö. Kősz. 174.; Gorzó 62.; Siebm. 302.; Balogh 84.; NI. VI/546.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT