Bosnyák (felsőpataki).

Teljes szövegű keresés

Bosnyák (felsőpataki).
Czímeres nemeslevelet II. Ferdinándtól 1631. máj. 18. B. Jónás s fiai nyertek. (OL.: 1332/1896. és pécsi kpt. lt.) Kihird. 1632. Hontmegye. – Czímer: kék paizsban zöld földön párducz jobbjában két tollat, baljában 3 liliomot tart; sisakdisz: növekvő párducz jobbjában hegyes tőrrel, baljában 3 liliammal, takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Aradmegyében János, Somogymegyében pedig Márton fordulnak elő az igazolt nemesek között. A családból József Somogymegye bizonyitványa alapján 1770. Bácsmegyében, másik József Somogymegye 1779. máj. 12-iki testimoniálisa alapján 1780. febr. 28. Temesmegyében hirdettetnek ki. – Leszármazás:
I. Károly † 1873 Kornély Amália † 1894; Imre * 1837 Tecsényi N.; Lajos * 1876 VIII/25; József * 1879 okt.
II. Márton † 1814; Lajos * 1811 † 1873 Pelikán Karolina († 1894); Ferencz †; Gusztáv * 1837 † 1886 Szalay Jozéfa; László várm. árv. eln. Ladányi Erzsébet; Károly * 1843 urad. felügy. Schwarzenberg Etelka; Karolin * 1845 † 1901 Zsifkovics Elek; Mária * 1847 † Rihmer Kálmán; Anna * 1852 Szalay Bertalan; Zoltán * 1861 X/10 miniszt. oszt. tan. Lenkei Hedvig; Géza * 1862 Somsich Jolán; Andor * 1896 VI/7; Iván * 1897 IX/21; Zoltán * 1892; Ilona * 1888; Margit * 1890; Lajos * 1893; Jolán * 1900; Lajos * 1874; Dezső * 1877; Akos * 1879; László * 1880; József * 1884; Károly * 1889; Ilona * 1889.
Vö. MNZsbk. II. R. I/126–7.; Lendv. II/61.; Dudás 63.; Márki II/667.; Siebm. 80.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT