Hós. 8.

Teljes szövegű keresés

Hós. 8.
Hós. 8,1
Kürtöt a szádhoz! Sasként tör az ellenség az ÚR házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak. [5Móz 28,49]
Hós. 8,2
Kiált majd hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged!
Hós. 8,3
Elvetette Izráel a jót, ellenség üldözi majd!
Hós. 8,4
Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra. [2Kir 15,10. 14. 22. 30]
Hós. 8,5
Félredobom borjúdat, Samária! Haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül! [2Móz 32,20; 1Kir 12,28]
Hós. 8,6
Izráelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony, ízzé-porrá törik Samária borjúja! [Mik 1,7]
Hós. 8,7
Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl.
Hós. 8,8
Elpusztítják Izráelt! Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy. [Jer 22,28]
Hós. 8,9
Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim szeretőket bérelt. [Hós 5,13]
Hós. 8,10
Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől.
Hós. 8,11
Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt vétekbe.
Hós. 8,12
Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk.
Hós. 8,13
Szeretik a véresáldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen az ÚR. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba. [5Móz 28,68; Hós 9,3. 6; Ám 5,22]
Hós. 8,14
Izráel elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit. [Jer 17,27; Ám 2,5]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT