Préd. 7.

Teljes szövegű keresés

Préd. 7.
Préd. 7,1
Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halál napja a születés napjánál. [Péld 22,1]
Préd. 7,2
Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él!
Préd. 7,3
Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. [2Kor 7,10]
Préd. 7,4
A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára.
Préd. 7,5
Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint ha az ostobák énekét hallgatja valaki.
Préd. 7,6
Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiábavalóság!
Préd. 7,7
Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. [2Móz 23,8]
Préd. 7,8
Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek.
Préd. 7,9
Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. [Jak 1,19]
Préd. 7,10
Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel!
Préd. 7,11
Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot.
Préd. 7,12
Mert oltalom a bölcsesség, akárcsak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van.
Préd. 7,13
Figyeld meg Isten alkotásait: ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? [Préd 1,15]
Préd. 7,14
A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik.
Préd. 7,15
Sok mindent láttam hiábavaló életemben: Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. [Zsolt 73,4-17; Préd 8,14 ]
Préd. 7,16
Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen: miért pusztulnál bele?!
Préd. 7,17
Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?!
Préd. 7,18
Jó, ha az egyiket is megragadod, a másikat sem engeded ki kezedből, mert az istenfélő ember minden bajból kikerül.
Préd. 7,19
A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint tíz olyan ember, aki a várost kormányozza.
Préd. 7,20
Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne. [1Kir 8,46; Zsolt 14,3; Róm 3,12; 1Jn 1,8]
Préd. 7,21
Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz!
Préd. 7,22
Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat.
Préd. 7,23
Mindent megpróbáltam a bölcsességért. Már azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, pedig távol voltam tőle.
Préd. 7,24
Távol van, ami van, és nagyon mélyen: ki tudná megtalálni?
Préd. 7,25
Amikor rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkésszem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn, és a tévelygés esztelenség, [Préd 1,17; 2,12]
Préd. 7,26
úgy találtam, hogy a halálnál is keserűbb az olyan asszony, aki hasonló a vadászhurokhoz: a szíve háló, kezei pedig bilincsek. Aki kedves Isten előtt, az megmenekül tőle, de a vétkes a foglya lesz. [Péld 5,4]
Préd. 7,27
Lásd, erre jöttem rá - mondja a Prédikátor -, mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést,
Préd. 7,28
amit még most is keresek, mert nem találtam meg: ezer közül egy igazi embert találtam, de asszonyt nem találtam azok között.
Préd. 7,29
Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. [1Móz 1,27. 31]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT