Préd. 1.

Teljes szövegű keresés

Préd. 1.
Préd. 1,1
A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei: [Préd 1,12]
Préd. 1,2
Igen nagy hiábavalóság - mondja a Prédikátor -, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! [Préd 1,14; 2,1-26]
Préd. 1,3
Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? [Préd 2,22-23 ]
Préd. 1,4
Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad.
Préd. 1,5
Fölkel a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel.
Préd. 1,6
A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult.
Préd. 1,7
Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak.
Préd. 1,8
Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. [Péld 27,20]
Préd. 1,9
Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. [Préd 3,15]
Préd. 1,10
Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk.
Préd. 1,11
Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek.
Préd. 1,12
Én, a Prédikátor, Izráel királya voltam Jeruzsálemben, [Préd 1,1]
Préd. 1,13
és rászántam magam arra, hogy megvizsgálok, és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez; azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele.
Préd. 1,14
Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés. [Préd 1,2; 2,1-26]
Préd. 1,15
Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. [Préd 7,13]
Préd. 1,16
Így gondolkodtam magamban: Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben; sok bölcsességet és ismeretet szereztem. [1Kir 5,10-11; Préd 2,9]
Préd. 1,17
Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. [Préd 2,12; 7,25]
Préd. 1,18
Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT