1Kir. 4.

Teljes szövegű keresés

1Kir. 4.
1Kir. 4,1
Salamon király egész Izráel királya volt.
1Kir. 4,2
Legfőbb tisztviselői ezek voltak: Azarjáhú, Cádók fia volt a főpap,
1Kir. 4,3
Elihóref és Ahijjá, Sisá fiai a kancellárok, Jehósáfát, Ahilúd fia pedig a főtanácsadó.
1Kir. 4,4
Benájá, Jójádá fia állt a hadsereg élén, Cádók és Ebjátár pedig papok voltak. [2Sám 23,20; 1Kir 2,34-35]
1Kir. 4,5
Azarjáhú, Nátán fia állt a helytartók élén, Zábúd pap, Nátán fia volt a király bizalmasa,
1Kir. 4,6
Ahisár volt a háznagy, Adónirám, Abdá fia pedig a kényszermunkák felügyelője. [2Sám 20,24; 1Kir 5,28]
1Kir. 4,7
Volt Salamonnak tizenkét helytartója is, egész Izráelben, akik ellátták a királyt és udvarát. Mindegyiknek az esztendő egy hónapjában kellett az ellátásról gondoskodnia.
1Kir. 4,8
Név szerint ezek voltak: Húr fia az Efraim hegyvidékén,
1Kir. 4,9
Deker fia Mákacban, Saalbimban, Bétsemesben, Élónban és Bét-Hánánban,
1Kir. 4,10
Heszed fia Arubbótban, hozzá tartozott Szókó és Héfer egész vidéke.
1Kir. 4,11
Abinádáb fiáé volt Dór egész dombvidéke. Az ő felesége lett Salamon leánya, Táfat.
1Kir. 4,12
Baanához, Ahilúd fiához tartozott Taanak, Megiddó és egész Bétseán, amely Cáretán mellett van Jezréel alatt, és Bétseántól egész Ábél-Mehóláig, sőt Jokmoámon túl is.
1Kir. 4,13
Geber fia a gileádi Rámótban volt helytartó. Hozzá tartoztak Jáirnak, Manassé fiának sátorfalvai Gileádban, továbbá Argób körzete Básánban: hatvan nagy, várfallal és érczárakkal megerősített város. [4Móz 32,41]
1Kir. 4,14
Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban,
1Kir. 4,15
Ahimaac pedig Naftáliban kormányzott. Ő is Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül.
1Kir. 4,16
Baaná, Húsaj fia Ásérban és Álótban,
1Kir. 4,17
Jehósáfát, Párúah fia Issakárban,
1Kir. 4,18
Simei, Élá fia Benjáminban kormányzott,
1Kir. 4,19
Geber, Uri fia pedig Gileád földjén, amely Szihónnak, az emóriak királyának és Ógnak, Básán királyának az országa volt. Azonkívül volt egy országos helytartó is.
1Kir. 4,20
Júdának és Izráelnek sok lakosa volt, olyan sok, mint a tenger partján a homok: ettek, ittak és örültek. [1Móz 13,16]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT