Pornó. Pornói apátság.

Teljes szövegű keresés

84Pornó. Pornói apátság.
Pornó, 98 házzal és 667 r. kath. és ág. ev. vallású németajkú lakossal. Postája helyben van, távírója Szombathely. A község a Pinka patak mellett fekszik, mely itt veszi fel magába a Pornó patakot. Hajdan virágzó apátság volt. Egyedüli emléke egy feliratos kő, mely jelenleg Lajos bajor főherczeg itteni uradalma gazdatiszti lakházának falába van illesztve és mely igy szól:
JOANNES. DRASKOVITH.
DE. DRACOSTIAN. TAVERNI
CORUM. REGALIUM. IN HUN
GARIA. MAGISTER. SACRAE. CAES
REGIAE. O. MATTIS, CONSILIARUS.
ET. CUBICUARIUS NEC. NON. CONFINIO
RUM. TRANSDANUBIANORUM
GENERALIS. ET. PRAESIDII. VYNA
RIEN. SUPREMUS. CAPITANEUS
FILIO. SUO. GEORGIO. ABBATI
PORNENSI. HOC. OPUS. FIERI
FECIT. ANNO M. C. CXII.
Alapította Chepan, István nádor fia 1221-ben. 1643-ban a pornói uradalmat a jezsuiták kapták és a szent-gotthárdi apátsághoz csatoltatott, majd, a rend eltörlése után, az Eszterházy és Lichtenstein herczegek bírták. A mohácsi vész után a törökök teljesen elpusztították. Jelenlegi kath. temploma 1780-ban épűlt; a kegyúri jogokat Mária Terézia Dorottya főherczegnő gyakorolja.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT