TEMESVÁR TÖRTÉNETE. Irta Szentkláray Jenő dr. apátkanonok