Polner.

Teljes szövegű keresés

Polner.
Polner (Polnai) 1662-ben nemesített család. A nemességet Polner Frigyes és fiai János, György, Dániel, Sámuel, Polycarp, valamint sógora Fleischacker Jakab kapták. Polner II. János és II. Dániel. Pozsony-vármegyei lakosok 1796-ban igazolták nemességüket s Pozsony vármegyétől ugyanakkor nemesi bizonyítványt kaptak; azután Pest vármegyében telepedtek le; János Tápióbicskén, Dániel Alberti községben, és 1798 deczember 14-én Pest vármegye nemesei közé vétettek fel. II. Dániel 1797-ben nemesi felkelő. Lajos Békésvármegyébe telepedett. 1845-ben ügyvéd. A 40-es években alpénztárnok, tiszti ügyész, később békéscsabai főszolgabíró. Aladár jogtudor, ügyvéd, az Agrárbank ügyésze, békéscsabai földbirtokos. – Ödön jogtudor, ügyvéd, igazságügyminiszteri osztálytanácsos, a III-ad oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, egyetemi czímzetes nyilv. rendkívüli tanár, a M. Tud. Akadémia tagja, békéscsabai földbirtokos. – II. Lajos gödöllői ügyvéd, kir. tan., a Ferencz József-rend lovagkeresztese. – Zoltán jogtudor. – Sándor zsámboki községi főjegyző. – II. Gyula gazdatiszt.
Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, jobbjában kardot, baljában pálmaágat tart. Sisakdísz: növekvő oroszlán, előlábai között átkötött csomagot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT