Polgárháború Szegeddel.

Teljes szövegű keresés

275Polgárháború Szegeddel.
A hatalmasan fejlődő város csendes nyugalmát 1470 körűl a Szegeddel vívott valóságos háború zavarta meg. A budai káptalan megbízottai ugyanis a szegedi polgárokat, a kik szerémségi szőlőikből Zentán keresztűl szállították haza termésüket, jogtalan vámokkal terhelték meg. A szegediek panaszszal fordúltak Mátyás királyhoz. Mátyás figyelmeztette a káptalant, hogy a jogtalan vámszedést szüntesse meg. A káptalan ügyet sem vetett az intelemre. Erre Mátyás felhatalmazta Szeged városát, hogy Zentát foglalja el.
Szeged élt e hatalommal, s 1475-ben Zentát fegyveres erővel megtámadta, s erős küzdelem után bevette.
A káptalan azonban nem nyugodott bele a helyzetbe, hanem Szeged városát beperelte. A per Báthory István országbíró előtt folyt le, s egyezséggel végződött. E szerint Szeged visszaadta Zentát a káptalannak, viszont a káptalan kötelezte magát, hogy a mennyiben az újonnan megállapított vámdíjtételeket megszegné, esetenként 100 márka pénzbírságot fizet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT