A tiszai vashíd.

Teljes szövegű keresés

A tiszai vashíd.
Zenta város fejlődésének egyik legfontosabb tényezője: a tiszai vashíd. Építése 1 millió 515.000 koronába kerűlt. A város éjszakkeleti szögleténél köti össze a Tisza partjait, 3–400 méterre éjszak felé a régi híd helyétől. Hatalmas töltések fölött még mintegy 10 méter magasra emelkedik, karcsú, de tömör kőlábain, három nagy boltozatban ívelve át a Tiszát. Szürkére festett bordái közt lappangva búvik meg néhány villamoslámpa. A telefonösszeköttetés Zenta és Torontál között szintén a hídon vezet keresztűl. A híd vasúti forgalom lebonyolítására is van szánva; ez azonban még a jövő zenéje. Ma még két társaskocsi vállalat bonyolítja le a személyforgalmat Zenta és Csóka között, a honnan a Torontáli Helyiérdekű Vasutakon juthatni tovább. Zentai részen a hídfő két oldalán egy-egy harmadfélméteres emlékoszlop emelkedik, melyeken négy üres márványtábla várja a híd rövid történetének megörökítését.
A hídról betonoszlopos vaskorlátok között vezet a hídfeljáró-töltés egy merész kanyarulattal a városba. A töltés déli oldaláról korlátlan kilátás nyílik a város szélső házainak udvarába; éjszaki oldalán gyönyörű síkföldi kép tárúl szemünk elé: a Tisza csillogó kanyarulatai, füzesek, nyárfaerdők, rétek váltakozó képe, melyet messze éjszaknyugaton a Telecskai Dombok vagy Ormok fekete tömegei határolnak. Ide látszanak Beczke és Koplaló magasra nyúlt nyárfái. Koplaló arról nevezetes, hogy az 1792-ik évi nagy árvíz alkalmával 40 napot koplalt ott 18 odaszorúlt halász, a kiknek csónakát elvitte az árvíz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT